Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 4. april 1999 kl 20.20 Profil: Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Profil: Jean Paul Sartre (1905-1980) (t)


NRK2 1. påskedag søndag 4. april kl 20.20
Profil: Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Eksistensialistenes kultfigur

Han var eksistensialistenes fremste filosof og den mest omstridte. Etter andre verdenskrig ble han en kultfigur blant intellektuelle i Paris.
Sartre ble dyrket langt utenfor Frankrikes grenser, ikke bare for sine filosofiske skrifter, men også for sine litterære verk og skuespill.
Hele sitt liv kretset han om begrepet frihet - individets handlefrihet uavhengig av sosiale og moralske konvensjoner.

En livsstil
Sartre studerte den tyske filosofen Martin Heideggers skrifter mens han var i tysk fangenskap under krigen. Etter krigen utviklet Jean-Paul Sartre eksistensialismen, som fort ble en livsstil like mye som en filosofisk retning.
Sartres \"arbeidsværelse\" var en tid Café de Flore i Saint Germain des Prés.
- Hva mener Sartre om dette?
Sartres ideer om individuell frihet, vårt forhold til verden og til hverandre er blitt absorbert i vårt dagligliv på en måte som er enestående i filosofiens historie.
Jean-Paul Sartre tok inn over seg verdens strømninger, og ble en målestokk for unge intellektuelle. Café de Flore, der Sartre og Simone de Beavoir holdt hus med \"familien\" rundt seg, ble et eksistensialismens kraftsenter.
I etterkrigstidens Europa var Jean-Paul Sartre både beundret og hatet for den innflytelsen han hadde over datidens kulturliv og politikk.
Han var beundret som lederen for et nytt håp for Europa, og hatet som filosofen med en skandaløs forakt for moral og sosiale regler.
NRK2 søndag kl 20.20

Bilde (via Scanpix/Data-tv/internett)
Jean-Paul Sartre, eksistensialismens far og den filosofen som har betydd mest for vår tids mennesker.

Innkjøpt dokumentar
Britisk produksjon (RM Associates)
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83