Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 14. juni 1999 kl 20.05 Hitler: Forbryteren

Hitler: Forbryteren (ttv)

NRK1 mandag 14. juni kl 20.05
Hitler (6:6) Forbryteren

Krig og folkemord

I kveld sender NRK1 siste del av den tyske Hitler-biografiske serien, og denne gangen settes søkelyset på diktatorens morderiske krigsforbrytelser.
Hitlers fanatiske diktatur inneholdt intet element av hensynsfullhet overfor det tyske folk. Hva som skjedde i folkedypet brydde han seg lite om. Derimot hadde han to klare mål for sin forbryterske maktutøvelse. Han ville for det første utrydde jødene ved industrielt folkemord, dernest ville han skape lebensraum østover på kontinentet.
Selv om Hitler hadde greid å tilintetgjøre det jødiske nærvær i Europa, ville dette neppe ha hjulpet ham i selve krigføringen. Tvert om, massemyrderiene krevde så store ressurser at den militære innsats derfor måtte reduseres. Da Hitler i 1938 erklærte Tsjekkoslovakia krig, og i 1939 Polen, ble han sterkt advart av sine generaler. De mente at Tyskland ville havne i en tapende krig med Frankrike og England. Men Hitler så ganske annerledes på situasjonen. Han oppfattet den militære krigføringen bare som en forlengelse av den rasemessige opprydding i Europa.
Og ikke bare jøder. I september 1939 skrev Hitler under på et dekret som tok sikte på barmhjertighetsdrap på 100 000 utviklingshemmede mennesker. Dekretet ble for øvrig opphevet etter sterke protester fra blant annet Kirken. Etter dette kom det aldri mer noen skriftlig dødsordre fra Hitler. Det greide seg lenge med muntlige beskjeder.
Manifestet om den endelige løsning av Europas jødeproblem ble formulert på Wannsee- konferansen i januar 1942. Hitler var selv aldri øyevitne til henrettelser eller tortur. Men ennå i sine siste dager i Berlinbunkeren holdt han fast på at jødene måtte likvideres.

Om serien
I løpet av de siste 50 årene har det vært skrevet 120 000 bøker og artikler om Hitler. Han må være historiens mest gjennomanalyserte skikkelse. Allikevel har ikke Hitler vært gjenstand for full tv-belysning før nå.
Det er åpningen av hemmeligholdte arkiver som har gjort det mulig å skape et Hitler-portrett med nytt innhold. Dessuten har historikerne i dag fått såpass avstand til Hitlers nazitid at de kan studere Hitler og hans samtid med kjøligere klarsyn enn før.
Ikke dermed sagt at man har funnet noen forsonende karaktertrekk ved denne folkeforfører, utpresser, samvittighetsløse hærfører og gudsjammerlig kjedelige privatmann.
Mye av filmstoffet omkring Hitler ble produsert for propagandaformål. Dette løgnaktige stoffet blir i serien stilt opp mot innslag som forteller den tragiske og smertefulle sannhet.

NRK1 mandag kl 20.05

Tysk dokumentarserie
Produksjon: ZDF
Originaltittel: Hitler
Pressekontakt: Fjernsynets informasjonsavdeling - Siri Grønning Meyer