Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 8. november 2009 kl 09.30 Språkteigen

Kjip Gordinator

Kult, teit, digg og kjipt er hyppig brukte engelske lånord i Norge. I Chile finst ikkje desse orda, der finn ein ord som Gordinator og Barbie.
Kan lånorda me brukar fortelje noko om språket vårt? Har ulike språk ulike 'låne'-behov?
Eli-Marie Danbolt Drange har samanlikna daglegtalen til norske og chilenske tenåringar.

Pærer, bøker og kyr, her ser ein på orda at dei står i fleirtal. Men dette er inga universalløysing.
I Språkteigen søndag fortel professor Rolf Theil om måleorda som blir brukt i språk som kinesisk og indonesisk.
Måleorda gjer meir enn å markere fleirta, dei viser òg korleis ulike menneske brukar språket til å dele verda inn i ulike kategoriar.

Kvifor seier me skål! når me skålar? Sylfest Lomheim sit klar for å svare på lyttarspørsmål.