Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 1. oktober 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Om seldød og gresshopper

Selene i Oslofjorden er truet av et dødelig virus (Foto: Slussens filmproduktion AB.)
Selene i Oslofjorden er truet av et dødelig virus (Foto: Slussens filmproduktion AB.)
Magasinutgaven av ”Ut i naturen” skal denne gangen blant annet handle om seldøden i Oslofjorden og gresshopper i høstenga. Kari Toft og Arild Hagen går tett på vår nære natur, og som vanlig blir det konkurranse.

Som i 1988 har et dødelig virus igjen angrepet selene langs den skandinaviske kysten. Forskerne er sikre på at det er samme virus som for 14 år siden. Den gangen døde 50-60 prosent av steinkobbe-bestanden. Da som nå begynte seldøden på den danske øya Anholt. I år fant man de første døde selene i midten av mai. To uker senere hadde viruset spredd seg til Sveriges kyst, og kom sakte nordover til Oslofjorden.

I begynnelsen av august har bare enkelte steinkobber dødd i steinkobbe-kolonien ved Hvaler i den ytre Oslofjorden, men det forventes at denne kolonien snart vil oppleve mange dødsfall pr. dag. Langs den norske sydkysten fins ingen andre kolonier med steinkobber.

I Skagerak og Kattegat-området regner man med at antallet døde steinkobber kommer til å overskride 10.000 dyr innen årets slutt.

Steinkobbene angripes av PDV, Phocine Distemper Virus, et valpesykelignende virus, som gir sekundære bakterieinfeksjoner som i sin tur gir en dødelig lungeinflammasjon. I 1988 var dødeligheten blant steinkobber i Danmark, Sverige og i Oslofjorden tre ganger høyere enn i skotske og irske vann.

Høstsonate med grønne spillemenn
Når gresshoppene er utvokst om høsten, er det tid for konsert i villenga. Blant utøverne er flere arter av markgresshopper, som spiller ved å stryke bakbeina raskt fram og tilbake mot vingekanten. På innsiden av låret har de et instrument som består av en rekke små tapper. Det er et ekte strykeorkester der begge kjønn deltar og spiller mot hverandre. Når hunnen kommer nær, framfører hannen en romanse. Og dersom hunnen blir engstelig under parringen, har han enda et stykke på lager – en beroligende parringssang.

De største gresshoppene i vår natur er løvgresshopper, som kjennetegnes ved sine lange antenner og en anen type strykeinstrumenter. Her er det vingene som gnis mot hverandre, og på den ene vingen finnes også forsterkeranlegg i form av en fin membran, som settes i svingninger. En av løvgresshoppene er vortebiteren, som spiller om dagen i solskinn og fanger oppmerksomheten med sin størrelse. I folketroen ble den betraktet som et effektivt middel mot vorter, derav navnet. Dersom man lot en vortebiter bite i vorta med de kraftige kjevene, skulle den forsvinne.

Egenprodusert naturprogram fra Naturredaksjonen, Faktaavdelingen
Programleder Kari Toft
Prosjektleder Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83