Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 3. februar 2000 kl 19.30 Ut i naturen: Nordmarka - urskog eller allfarvei?

Ut i naturen: Nordmarka - urskog eller a

NRK1 torsdag 3. februar kl 19.30
Ut i naturen: Nordmarka - urskog eller allfarvei?

Idyll eller ødelagt natur?

For tusenvis av mennesker i Oslo-området er Nordmarka et viktig rekreasjonsområde. Men ødelegger de til dels store menneskelige inngrepene i Marka vår naturopplevelse? Nei, mener Lise Foss. Hun finner trygghet i merkede stier og åpne flater hvor hun kan puste fritt. Ulf Myrvold foretrekker uberørt natur uten skogsbilveier, store hogstflater og høyspentledninger. I \"Ut i naturen\" i kveld blir vi med dem på tur i Nordmarka.

På en stubbe langt inne i Nordmarka sitter Ulf Myrvold og spiller fløyte. Bålet er tent og kaffen er snart klar. Det er en blank, vakker høstdag og idyllen synes fullkommen. Men den kjente naturfotografen - som nylig fikk prisen for beste miljøfilm under naturfilmfestivalen Wildlife Europe - roper et varsku. Den naturen som vi ser rundt oss, er hundre prosent menneskeskapt, formet gjennom vår bruk og planlegging. Vissheten om at det ikke så langt fra den plassen hvor vi har slått oss ned, går en trafikkert vei, ødelegger noe av \"villmarksfølelsen\".

- Den uberørte naturen, som er formet av livet selv, har en egen skjønnhet og harmoni. Den er som et speil som reflekterer vår egen sinnsstemning, som gir respons og perspektiv på vår egen tilværelse. Menneskets inngripen i naturen reduserer naturens verdi som rekreasjonsområde, mener Ulf Myrvold.

På livets stier
Lise Foss, som har laget mange naturprogrammer og som selv er en ivrig Marka-traver, har et litt annet utgangspunkt. - For mange betyr tilgjengeligheten mye. Selv følger jeg trygghet ved å gå på merkede stier. Og skogsbilveiene er flotte å sykle på. De store hogstflatene gir luft og rom - og utsyn. For meg kan den tette granskogen virke noe mørk og dyster, sier Lise Foss.

Ulf Myrvold aksepterer at skogsbilveier og høyspentledninger gjennom Nordmarka ikke helt kan unngås. Men veinettet ligner et tettmasket edderkoppnett dersom man betrakter Marka fra lufta, og det er ytterst få punkter der det er mer enn 500 meter til nærmeste vei.

Fugler og dyr rammes
Den andre innvendingen hans er måten skogbruket drives på. Ved å ta ut all skogen i et større område samtidig, oppstår hogstflater som \"sår\" i naturen. Ved gjenplanting får vi en ensartet skog der alle trærne er like gamle og av samme slag, samtidig som vegetasjonen på skogbunnen blir fattig. Ved å redusere artsmangfoldet rammes også dyr og fugler som lever i skogen. De store tiurleikene der det kunne være mellom 20 og 30 fugler, er historie. Småviltbestanden i Marka har også påviselig gått ned.

Biologisk mangfold
- Vi har hittil bare kartlagt en brøkdel av det biologiske mangfoldet som vi finner i den norske naturen. Fordi vi verken kjenner alle mulighetene eller våre fremtidige behov, er det svært betenkelig at artsmangfoldet reduseres. Beskjedne sopp- og lavarter som vi i dag ikke ser noen nytteverdi i, kan vise seg å inneholde livsviktige stoffer, sier Ulf Myrvold.

NRK1 torsdag kl 19.30

Bilder
1. Ulf Myrvold mener omfanget av menneskelige inngrep i Nordmarka reduserer naturopplevelsen. Selv foretrekker han å dukke inn i urskogen - for det finnes ennå noen få lommer av uberørt natur i Nordmarka. (Foto: NRK)
2. Naturens katedral. Når sollyset spiller i stolte graner som har stått her lenge før vår tid, skaper det høytidsstemning. (Foto: NRK)
3. Ulf Myrvold spiller fløyte ved leirbålet. (Foto: NRK)
4. Ulf Myrvold og Lise Foss deler tanker om naturopplevelser i Nordmarka. (Foto: NRK)

Naturprogram fra NRK Faktaavdelingen, Naturredaksjonen
Programansvarlige: Lise Foss og Ulf Myrvold
Foto: Magne Hollevik

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41