Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 25. april 2002 kl 19.30 Migrapolis

I dialog

Åste Dokka og Kamran Mohammed møttes på et felles seminar for kristne og muslimer (Foto: NRK)
Åste Dokka og Kamran Mohammed møttes på et felles seminar for kristne og muslimer (Foto: NRK)
Er du villig til å lytte? Ønsket om å forstå motparten er helt avgjørende for å få til en dialog i en konfliktsituasjon. Men i en slik situasjon er det ofte det vi har aller minst lyst til.

Sogn videregående er en kjempestor skole med elever med svært ulik bakgrunn og helt forskjellige interesser. Ofte skal det lite til før det oppstår bråk. Men erfaringene med å bruke elever som meglere er gode, og megling er etablert som eget valgfag ved skolen. Reporter Lotten Christiansen er med, og møter ungdom med erfaring fra konfliktløsning.

Nansensentre på Balkan
Demokratiprosjektet ved Nansenskolen på Balkan arbeider med å etablere dialogsentre. Foreløpig er det etablert åtte ”Nansensentre” som skal arbeide for bedre kommunikasjon mellom ulike befolkningsgrupper. Folk som skal arbeide ved sentrene, kurses på Lillehammer. Der knyttes kontakter mellom folk som omverdenen betrakter som fiender. Etter oppholdet skal hun hjem for å bygge broer, forteller Mihane Nartilë Salihu-Bala fra Bosnia til reporter Than-Tam Ngo.

Religiøs dialog blant studenter
Muslimske og kristne studenter i Oslo hadde nylig et felles seminar for første gang. Bak tiltaket sto organisasjonene Norges Kristelige Studentforbund og Muslimsk Studentsamfunn, og hensikten var å finne ut om religiøse studenter har mye felles på tvers av religionene. Reporter Marianne Mikkelsen fulgte Åste Dokka og Kamran Mohammed før, under og etter seminaret. De startet med velvilje, men også med fordommer. De hadde mye å snakke om og engasjementet var stort. Men hvor langt kom de egentlig?

Flerkulturelt magasin fra NRK Østlandet
Prosjektleder Veslemøy Hvidsteen
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilde
Åste Dokka og Kamran Mohammed møttes på et felles seminar for kristne og muslimer (Foto: NRK)