Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 24. juli 2002 kl 20.10 Oker og vann

Himbaene mot dambyggerne

Beitelandet til himba-folket skulle demmes ned og bare motstand kunne forhindre det. (Foto: Off The Fence)
Beitelandet til himba-folket skulle demmes ned og bare motstand kunne forhindre det. (Foto: Off The Fence)
Hva når et lands ”felles gode” også betyr ødeleggelse og tap for en enkelt folkestamme? Dette er tilfelle for himbaene, som bor i en del av Namibia. I denne afrikanske dokumentaren følger vi stammens motstand mot regjeringens planer om en kraftdemning gjennom de siste seks årene.

”For en himba er landet absolutt,” sier høvding Hikumuine Kapika: ”Tar du fra oss landet, finnes det ingen himba.”

I fjernsynsprogram etter fjernsynsprogram har høvding Kapika vært en sentral person. Kollisjonen mellom tradisjon og modernitet har sjelden vært tydeligere. En konfrontasjon fylt av en subtil humor – en nesten utenkelig massemedial seanse – som også blir fanget opp i dokumentaren ”Oker og vann”.

Himbaene er også kjent som oker-folket, fordi de smører seg inn med den gulbrune jorda. Det er en konkret måte å vise ærefrykt for sin opprinnelse og landet de bor på. Tankegangen er rotfestet i deres tradisjoner.

Dyktig forhandler
Den dyktige forhandleren, høvding Kapika, mønstret sine stammeledere og formet et forbund som motarbeider kraftverkprosjektet. Han sørget for at landets president selv måtte komme og besiktige områdene som skulle demmes ned. Kunene-elva som danner grensen mellom Angola og Namibia, er himbaenes livsnerve. Elva overstrømmer den karrige Namibørkenen og gjør den fruktbar. Her gresser kveg, og her har himbaene livnært seg i tusener av år.

Moderne markedsføring
Høvding Kapika mottar sendemenn fra Europa. Han reiser til London og Gøteborg for å vinne internasjonal støtte for sin sak. Høvding Kapika tar alle midler i bruk, inkludert massemedia. Han er en dyktig formidler på sine motstanderes egen hjemmebane.

Det er ikke mindre enn en tankens og viljens bedrift at himbaene har fått gjennomslag hos landets regjering, og hos de store europeiske selskapene, for sin sak.

Likevel, – himbaenes samfunn er under beleiring.

Afrikansk dokumentar innkjøpt fra Off The Fence
Originaltittel: Ochre & Water
Produsent: Doxa/e.tv/Off The Fence
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57