Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 22. juli 2012 kl 12.30 22. juli - ett år etter

22. juli – ett år etter


Ett år etter terrortragedien 22. juli 2011 arrangeres minneseremonier, kransenedleggelser og gudstjenester flere steder i Norge. Arrangementene skjer i regi av blant andre AUF og Kulturdepartementet. NRK dekker flere av arrangementene fra ulike deler av landet i en ti timer lang spesialsending for å markere dagen.

Kl. 09:00 starter sendingene, og første offisielle markering er kransenedleggelse i Regjeringskvartalet i regi av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Deretter avholdes gudstjenester blant annet i Oslo Domkirke og i Hole kirke på Ringerrike. Minnegudstjenesten fra Oslo Domkirke overføres på NRK1 i sin helhet, og deler av minnegudstjenesten i Hole Kirke vil overføres på NRK1. Det vil også overføres deler av minnearrangement ved Utøya / Utvika.

Produsert av NRK Nyheter 2012
Prosjektleder / vaktsjef: Ingebjørg Sæbu.
Nyhetsanker: Arnhild Myklebust og Atle Bjurstrøm.
Reporter: Ingunn Solheim.
Kontaktperson presse: Jade Josefine Nordahl, tlf.: 23 04 45 76.
Publikum kan kontakte: Publikumsservice, tlf.: 815 65 900.