Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 7. juni 2001 kl 18.05 Et gode eller bare sorgen

Skal Securitas passe våre gamle?

Bortimot 70 prosent av alle telefoner som kommer inn til vaktsentralene fra eldre med trygghetsalarm, handler om sosial kontakt. Bare 30 prosent ringer fordi de trenger hjelp.

Varmevarslere over ovnen, vannfølere på badet, sengealarmer på soverommet, tidskontroll på dører og vinduer, GPS-sendere og annet overvåkingsutstyr er trygt å ha, men fører det til at mange gamle blir enda mer isolerte og ensomme?

Og gir ny teknologi i moderne omsorgsboliger falsk trygghet? Programmet ”Et gode eller bare sorgen” ser nærmere på etiske dilemmaer i framtidig eldreomsorg.

Tallet på 80-90 åringer vil øke kraftig i årene fremover, og fra år 2010 vil det bli 13000 flere pensjonister pr. år her i landet. Samtidig har tallet på nyutdannede hjelpepleiere gått ned til 1/3 de siste 10 årene. Vil dette gapet føre til økt press på bruk av moderne teknologi i eldreomsorgen?

Undervisningsredaksjonen, fjernsynet
Redaksjonssjef:Anne Tveitan, tlf. 23 04 92 91