Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 2. september 2002 kl 21.30 Dok1: Dok1: Status Jorden

Fortsatt liv på Jorden?

David Attenborough gjør opp status for livet på Jorden. (Foto: BBC)
David Attenborough gjør opp status for livet på Jorden. (Foto: BBC)
Vil halvparten av alle Jordens arter dø ut i løpet av det 21. århundre? I « Status Jorden » undersøker David Attenborough (76) mulighetene for fortsatt liv på Jorden. NRK lanserer den tredelte serien samtidig med at FNs verdenskonferanse for en bærekraftig utvikling arrangeres i Johannesburg.

For 65 millioner år siden inntraff en miljøkatastrofe som ikke bare utslettet dinosaurene, men også halvparten av den tidens arter. I « Status Jorden » konkluderer David Attenborough med at noe av det samme vil skje igjen i løpet av det 21. århundre, forutsatt at vi fortsetter å forbruke Jordens ressurser på dagens nivå, samtidig som befolkningstilveksten øker. Den største trusselen mot livet på Jorden synes med andre ord å komme spesielt fra én art: mennesket.

Hvor stor krise?
- I nesten 50 år har jeg reist rundt og dokumentert livet til dyr og planter. Hva som er blitt mer og mer klart, er at vi mennesker har utviklet en unik evne til å forandre våre naturlige omgivelser i en grad som utrydder hele arter og faunaer, innleder Attenborough. - Vi står i fare for å overlate en fattigere verden enn den vi arvet til dem som kommer etter oss.

- Utryddelsen av Jordens arter er begynt å skje med en hastighet som ligger fra hundre til tusen ganger over den vi kjenner fra tiden før mennesket oppsto, hevder den kjente amerikanske biologen Edward Wilson i kveldens sending.

Stemmer dette, er livet på Jorden inne i en kritisk fase. Tegnene er mange. Hvor enn vi vender oss, synes Jordens tilstand å være forrykket: De store ødeleggelsene av regnskogen, drivhuseffekten, utryddelsen av tallrike arter, havet som stiger, tiltagende tørke...

Bærekraftig utvikling
Vår adferd og vår innsats framover i dette århundret vil bestemme framtiden for alt liv på Jorden. Et forbruk av de globale ressurser på dagens nivå kombinert med fortsatt befolkningsøkning, vil bety at halvparten av alle Jordens arter vil dø ut i løpet av det 21. århundre.

I andre del av serien undersøker David Attenborough hva vi gjør galt. I siste del av serien gjennomgår David Attenborough mulige måter å løse krisen på. Her viser han i klartekst hva bærekraftig utvikling betyr i praksis.

Innkjøpt naturprogramserie fra BBC Worldwide
Originaltittel: State of the Planet
Programleder: David Attenborough
Producer: Rupert Barrington
Produsent: BBC/Discovery
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57