Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 25. november 1999 kl 20.35 Den kalde krigen: USAs bakgård 1954-1990

Den kalde krigen: USAs bakgård 1954-1990

NRK2 torsdag 25. november kl 20.35
Den kalde krigen: (18:24) USAs bakgård 1954-1990

Hardt mot hardt i Latin- Amerika

Tradisjonelt hadde USA regnet LatinAmerika som del av sitt interesseområde. Amerikanerne tok det nærmest for gitt at deres enorme virksomheter på Cuba og i Sør-Amerika skulle få blomstre i fred for all fremtid. Der tok de grundig feil!
Det begynte med den cubanske revolusjon. Castro og hans kommunistiske medarbeidere feide amerikanerne ut av landet. Og ikke bare fra Cuba. Ideologisk skyts ble rettet mot hele Latin-Amerika. Revolusjonære bevegelser dukket opp i de fleste land, gjerne med rådgivende og praktisk støtte fra Havana.
Amerikanske interesser i Guatemala ble tidlig truet. Selskapet United Fruit eide det meste av landets dyrkbare jord, jernbanen, havnen og landets televerk. Guatemalas egne bønder hadde en hard og frustrerende kamp for det daglige brød. Ikke rart at de kommunistiske slagord fenget som ild i tørt gress.
USA gjorde sine mottrekk ganske snart. En reformvennlig president og mange av hans tilhengere ble fjernet med rå makt. Blant dem som flyktet, var en ung argentinsk lege, Ernesto Che Guevara. Han dro til Mexico hvor han traff Fidel Castro. Det ble et skjebnesvangert møte som senere bidro til politiske jordskjelv over hele kontinentet.
I de nest årtier bekjempet USA revolusjonære geriljagrupper, moderate sosialister og frihetsbevegelser over hele Latin-Amerika. USA var blant annet aktiv ved president Allendes fall i Chile i 1973, og amerikanerne ga ellers massiv støtte til reaksjonære krefter i flere blodige borgerkriger.

Om serien
Det er Turner Original Production i samarbeid med CNN og Jeremy Isaacs Production som står for den store samtidshistoriske serien. Jeremy Isaacs er for øvrig samme mann som på 70-tallet laget tv-suksessen \"En verden i krig\". Opptak er gjort over store deler av verden.
Fra begge sider av Jernteppet er det gjort en lang rekke intervjuer med topp-politikere, militære sjefer og etterretningsfolk. Dessuten kommer også alminnelige mennesker til orde for å fortelle hvordan de opplevde disse årenes permanente krigstrussel.

NRK2 tirsdag kl 20.35

Egenprodusert reisedokumentar fra Australia
Producer: Jeremy Isaacs, CNN, Turner
Originaltittel: Cold War
Pressekontakt: Anne- Marie Astad tlf. 23 04 98 41