Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 15. desember 2000 kl 23.20 De sa at vi løy ...

De sa at vi løy ... (t)

NRK2 fredag 15. desember kl 23.20
De sa at vi løy

Kosovoalbanerne møtt med mistro

De kosovoalbanerne som flyktet til Sverige på begynnelsen av nittitallet, hadde alle forferdelige historier å fortelle. Men de ble møtt med mistro. De fleste, 30.000 av dem, ble sendt tilbake til grusomhetene i Kosovo. Sveriges Television har fulgt familien Peci, som ble kastet mellom håp og fortvilelse i den svenske flyktningepolitikken, gjennom åtte år.

Kveldens dokumentar tar oss med tilbake i tiden. Året er 1992, og flyktningene strømmer over landgangen til fergehavna i Trelleborg. Dette året er flyktningstrømmen tre ganger større enn normalt, og nesten alle som kommer er kosovoalbanere. Men hvorfor kommer det så mange fra Kosovo? Det er jo i Bosnia det er krig.

Sefer Peci forteller om politivold, vandalisering av leiligheter og voldsbruk. Andre forteller om stengte albanske skoler og universitet, skolebarn som er forgiftet, albanere som er utestengt fra sine arbeidsplasser, om arrestasjoner og tortur.

Sommeren og høsten 1998 utløste krisen i Kosovo full krig. I mars begynte Natos bomber å falle, og flere hundre tusen kosovoalbanere bega seg ut på veiene med traktorer og kjerrer i panikkslagen flukt. Når infernoet var over, fant man massegravene.

Vi følger familien Perci tilbake til Kosovo for å besøke familie og venner - de som har overlevd.

NRK2 fredag kl 23.20

Svensk dokumentar fra SVT2
Ved: Anette Carlsson
Pressekontakter: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364, gunilla.gaarder@nrk.no og Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no