Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 27. april 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Som en skygge i skogen

Måren, en usynlig jeger

Måren er et av de vanskeligst tilgjengelig rovdyrene i norsk natur (Foto: Ole Jakob Vorraa)
Måren er et av de vanskeligst tilgjengelig rovdyrene i norsk natur (Foto: Ole Jakob Vorraa)
Måren fins i skogsmiljø over store deler av landet, men man kan leve et helt liv i skogen uten noen gang å få øye på den. Det vesle rovdyret er en nærmest usynlig jeger som jakter i skjul av busker og kratt. Nettopp derfor gikk naturfotografene Ole Jakob Voraa og Jan Rabben i gang med å fotografere mår.

Måren vurderer nøye når den er villig til å eksponere seg. Hvis man en sjelden gang er så heldig å få øye på denne pelskledde skapningen, er det gjerne på fuglebrettet i hagen eller utenfor hyttetrammen. De to naturfotografene hadde lagt merke til at det som blir presentert av bilder av mår i bøker og blader, ofte er hentet fra menneskenære omgivelser. Dette ville de gjøre noe med.

De bygget opp kamuflasjer i en vestnorsk kystfuruskog, plasserte ut lokkemat og la seg til å vente. Det tok over 30 døgn i kamuflasjen før de hørte måren første gang, og enda 20 døgn før de var i stand til å se den. Etter år med mye planlegging, hardt arbeid og tålmodig venting har de fått betalt for innsatsen.

Mangfold av arter
Det er mangfoldet av arter som gjør kystfuruskogene levelige for måren. Dersom det ikke er mus å jakte på, kan den gå over på ekorn. I perioder av året vil det være god tilgang på fugleegg og insekter, og på sommeren og høsten vil blåbærene være den viktigste matkilden. Måren spiller en viktig rolle for balansen mellom artene i denne naturtypen. Blir det for mye mus, for mange ekorn eller for mange fugleunger av en eller annen art, vil den raskt gjøre et solid innhogg i bestanden.

En annen viktig årsak til at måren trives i kystfuruskogen er den tette undervegetasjonen. Fra Østlandet er det kjent at måren helst holder seg i granskog. Furuskogene der er ofte for åpne til at måren trives. Furuskogene på Vestlandet er langt mer tilgrodd med lyng og einer. Dette gir det vesle rovdyret god kamuflasje og skjul til å jakte.

Mår i norsk natur
Da de to naturfotografene begynte å jobbe med mår, var målsettingen å prøve og se om det var mulig å få bilder av dette dyret i skogen der den hører til. Etter hvert som de lykkes, har de skrudd opp kravene til seg selv. Resultatet etter sju år er over all forventning. Når har de samlet bildene og opplevelsene sine i boken "I mårskogen" som kom ut ifjor høst.

Jakt i tusen år
Mår har vært jaktet på i mer enn tusen år her i landet. I middelalderen ble det eksportert store mengder mårskinn fra Bergen til utlandet, og fremdeles i dag blir det årlig tatt omkring 3000 mår i fellefangst. Programskaperen Svein Haaland er glad for at NRK endelig kan vise et tv-program om et av de vanskeligst tilgengelige rovdyrene i norsk natur.

Egenprodusert naturprogram fra NRK Hordaland
Programansvarlig Svein Haaland
Prosjektleder Naturredaksjonen Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83