Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 9. november 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag

Singsås kirke, Sør-Trøndelag

Singsås kirke (foto: NRK).
Singsås kirke (foto: NRK).
Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag.
26. s. e. pinse: Lukas 17, 20-30.


Prost Kirsten Almås.
Organist Nils Olav Moen.
Singsås damekor – dir. Gerd Marit Stokke.
Norsk salmebok: 843. 357 (Salmebokforslaget). 529.

Det er salmene: Eg veit i himmerik, Den himmelske lovsang og Om alle mine lemmer.

Hør:
Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag 09.11.08

Kirsten Almås (foto: NRK / Helge helgheim).
Kirsten Almås (foto: NRK / Helge helgheim).
Singsås damekor med Gerd Marit Stokke som dirigent og Tore Reppe som musiker, synger også.

Teknisk ansvarlige for sendingen er Remy Samuelsn og Morten Lyen.

Singsås menighet er en av NRK P1s sju faste stallmenigheter i 2008. Det betyr fire gudstjenester fra Singsås kirke i løpet av året, og dette er den tredje gudstjenesten fra menigheten.

Om kirka
Nils Olav Moen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Nils Olav Moen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser.

De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769. Altertavlen er fra innvielsesåret, malt av Chr. Brun og viser "Frelsren står som på en sky over jordkloden og rekker ut armene".

Fra Norsk kirkeleksikon.


LENKER
  • Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag 09.11.08