Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 7. januar 1999 kl 21.40 Dokumentar: Liv og tid - liv og alder

Dokumentar: Liv og tid - liv og alder (t

NRK1 torsdag 7. januar kl 21.40
Dokumentar: Liv og tid - liv og alder

Kan vår levetid fordobles?
Alderen rammer alle. Hva er aldring? Hvorfor blir vi gamle? Hvorfor blir vi 80 år istedet for 100 eller 1000? Kan aldring \"helbredes\"?
Det er svært ulike oppfatninger innen vitenskapen om hva som er grunnen til at vi blir gamle, og spørsmålet blir angrepet på mange måter. Men for første gang begynner man å forstå den fundamentale molekulære mekanismen.
Nyere forskning om aldring viser at enkelte gener kan bli mutert slik at de fordobler levetiden på forsøksdyr. Forskere har også funnet molekylære mekanismer som begrenser hvor mange ganger våre celler kan dele seg. Det er dessuten funnet synlige beviser på at gamle celler hoper seg opp i kroppen vår etter hvert som vi blir eldre. Menneskelige gener for lang levetid er funnet i folk som er over 100 år.

Intervjuer med forskere
Dokumentaren inneholder intervjuer med anerkjente forskere og henter illustrasjoner og bilder fra vitenskapen, poesien og naturen med noen av de eldste skapninger på jorden. Vi får se vakre bilder som viser at aldring ikke bare er noe unikt for menneskene.
Enkle animasjonsfilmer viser hvordan den molekylære biologien fungerer. Molekylær biologi er den delen av biologien som ved hjelp av biokjemi og biofysikk arbeider med å forklare de levende organisermers funksjoner som et samvirke mellom molekyler. Det viktigste området har hittil vært den molekylære genetikken.
NRK1 torsdag kl 21.40

Fransk/amerikansk dokumentar
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123
For mer informasjon: Gunilla Gaarder, Faktaavdelingen, tlf. 23049364