Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 12. oktober 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Trefoldighetskirken, Oslo

Menighetsfakultetet 100 år

Trefoldighetskirken (foto: NRK).
Trefoldighetskirken (foto: NRK).
Gudstjeneste i Trefoldighetskirken, Oslo.
Jubileumsgudstjeneste for Menighetsfakultetets 100-årsjubileum.
22. s. e. pinse: Sal. 19, 2-7.

Medvirkende er biskop Ole Chr. M. Kvarme, domprost Olav Dag Hauge, rektor Vidar L. Haanes, studentprest Elisa Stokka, domkantor Terje Kvam og Oslo Domkor m.fl.

Norsk salmebok: 320. 274. 650. 537. 295.

Det er salmene: Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, Himlens konge vil vi prise, Jesus, livets sol og glede, Guds kirkes grunnvoll ene og Vår Gud, han er så fast en borg.

Hør jubileumsgudstjenesten for MF i Trefoldighetskirken 12.10.08

Om Menighetsfakultetet


Fra første har MF vært et fakultet på et akademisk nivå og ikke en bibelskole for prester. Det er en fri, privat institusjon eid av menighetene i Den norske kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) kan i 2008 se tilbake på 100 års virksomhet. Fakultetet startet som en beskjeden privat institusjon for utdanning av prester til Den norske kirke. I løpet av noen tiår ble det den største og viktigste teologiske utdanningsinstitusjonen i Norge.

Den har gitt kirken prester og skolen lærere i kristendomskunnskap/ KRL og på den måten påvirket norsk kirke- og kulturliv. MF er i dag en akkreditert vitenskapelig høyskole, som utdanner personell også for forskjellige ikke-lutherske kirkesamfunn.

Fri og selvstendig institusjon
Fra første stund av var det klart at MF skulle være et fakultet på akademiske nivå og ikke en bibelskole for prester. Som en fri, privat institusjon ble fakultetet båret oppe av menighetene i Den norske kirke. Det ble opprettet for å videreføre og verge evangelisklutherske tro og lære.

Til tider ble fakultetet et motsigelsens tegn i kirke- og samfunnsdebatt. Dette festskriftet gir et allsidig bilde av MF som teologisk institusjon, dets historie og dets aktuelle utfordringer. En rekke forskere innenfor og utenfor MF har bidratt med faglige artikler som kaster lys over fakultetets historie og teologi.


LENKER
  • Hør jubileumsgudstjenesten for MF i Trefoldighetskirken 12.10.08