Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 29. juli 2007 kl 17.30 Åpen himmel: Folketoner fra Sverresborg

Åpen himmel

Lo kirke, Sverresborg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Lo kirke, Sverresborg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Vårtoner fra Sverresborg
Vakre religøse folketoner og gammel liturgi under prekengudstjenesten i gamle Lo kirke på Sverresborg Museum.

Det blir gjenhør med klokkerbønnen og oppfrisking av de ti bud.

Sangsolist er Hilde Gjermundsen og musikalsk ansvarlig er Ingrid Smalås.

Gammelt orgel
Ingrid Smalås, Torodd Wigum og Hilde Gjermundsen (foto: NRK / Øyvind Haugen).
Ingrid Smalås, Torodd Wigum og Hilde Gjermundsen (foto: NRK / Øyvind Haugen).
Det knirker i orgelet og det knirker i de gamle benkradene. Det gamle trøorgelet får etter hvert følge av en smektende bratsj og sammen med en vakker sopran- stemme fylles det gamle kirkerommet med like gamle religiøse folketoner.

Vi er i Lo kirke på Sverresborg Museum. Den ble bygd i 1615 på Åsen i Nord- Trøndelag. Men da det skulle bygges ny og større kirke i Åsen, en kirke som sto ferdig i 1858, ble Lo kirke solgt til Saltøya i Skatval. Der ble den benyttet som sjøhus. Fisk og redskap ble lagret i det som i over hundre år var et gudshus. Da sjøhuset skulle rives i 1909 kjøpte folkemuseets stiftere det, og Lo kirke ble museets første bygning gjenreist på Sverresborg i 1921.

Religiøse folketoner
Ingrid Smalås, Torodd Wigum og Hilde Gjermundsen (foto: NRK / Øyvind Haugen).Hva passer bedre enn gamle religiøse folketoner i et kirkebygg som nesten er 400 år gammelt. Gjennom alle tre programmene er det folketonene som preger menighetssang og solosang. Ikke nok med det. For å forsterke det gamle preget har man hentet frem eldgammel liturgi der klokkerbønnen og de 10 bud med Luthers forklaringer. Her er det i alle ledd historisk sus.

Lo kirke, Sverresborg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Lo kirke, Sverresborg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Sverresborg Museum med Lo kirke ligger i Sverresborg menighet. Derfor er det naturlig at sokneprest Eivind Rian og kapellan Tom Elvebakk deltar i programmene. Rian som "klokkeren" og Elvebakk som liturg og predikant. Like naturlig er det at kirkemusiker Ingrid Smalås er musikalsk ansvarlig. Hun har fått med seg sangsolist Hilde Gjermundsen og bratsjist Torodd Wigum.

Åpen himmel favner også vår gamle kulturskatt som vi finner i de religiøse folketonene og vår kirkes gamle liturgi. Vi er glade for å kombinere dette med å vise hvordan vår historie blir tatt vare på gjennom arbeidet som Sverresborg museum har utført gjennom mange år. Her blir det oppbyggelse med historisk sus.

Åpen himmel. Egenprodusert dokumentar, NRK riks (Trondheim 2006).
Folketoner fra Sverresborg.

NRK1 Fjernsynet
Søndag 14. mai kl. 17.30
Søndag 21. mai kl. 17.30
Søndag 28. mai kl. 17.30

Kontakpersoner, NRK:
Prosjektleder Heidi Johansen Hellebust, 993 07 226.
Prosjektansvarlig Helge Gudmundsen, 958 79 025.