Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

Middelalderuka på P1 - fra sendeplanen

SØNDAG 28. april

Kl.07.00: Poesitid
I Poesi-tid, under denne middelalderuken, har vi invitert forfatteren, Erling Kittelsen til studio. Han kom sist høst ut med sin andre bok, basert på norsk middelalderdiktning. Den første,"Hun" som kom ut i 1989, er bygget over "Voluspå", mens "Vindkald" som kom ifjor høst, bygger på to mindre kjente eddadikt, "Grogalder" og "Fjolsvinnsmål". Reprise mandag kl.19.30

Kl.9.30: Språkteigen
Professor Jan Ragnar Hagland ved NTNU som kommer til å levendegjøre datidas skriftspråk til talt språk og som skal lete fram en del middelalderord og -uttrykk som fortsatt eksisterer.
Rolf Theil Endresen (professor ved UiO) skriver middelalderkåseri. Ved Ingri Garberg Reprise mandag kl.12.00

Kl.12.00: Ordfront
Umberto Eco, forfatter av Rosens navn, er ute med ny roman. Ved Knut Hoem Reprise onsdag kl.20.00

Kl.13.00: Søndagsposten:
Programmet følger opp sonettekonkurransen som kjøres i Kulturbeitet. Ved Totto Osvold

Kl.18.00: Folkemusikktimen
Norsk middelalder Reprise fredag kl.11.00

Kl.21.00: Verdibørsen: Tru og tradisjon i mellomalderen
Vi vil ta med oss fagfolk ut til ei av dei gamle middelalderkyrkjene kring Oslo,og i tanken gå 800-1000 år attende i tid og prøve få fram bilete av kva folk på den tid tenkte og trudde.Legge vekt på endringar i folks tru,verdiar og skikkar ved overgangen frå norrøn religion til kristendom.
-Kva som vart opplevd som det vanskelegaste i den nye trua?
-Kva slag verdikollisjonar skapte overgangen frå norrøn til kristen tru.?
-Kva element frå den gamle trua levde lengst i tanke, tru og tradisjon ut gjennom mellomalderen?
-Kom engler og engletru med kristendommen, og hvilken plass hadde englene i mellomalderens tru og liv . Filosofere rundt Thomas Aquinas teori om englene. (Vil f.eks prøve å gjøre det med Dagfinn Føllesdal.)
I tillegg til disse temaene over vil vi ha en kjent person på børskrakken til en personlig samtale om verdier. Dette vil vi forsøke å gjøre relevant i forhold til middelaldertemaet. Ved Annelita Meinich og Øystein Rakkenes Reprise lørdag kl.08.03

Kl.22.00: Jazzklubben: Drømmen om middelalderen.
I jakten på det nye og uhørte søker jazzmusikere like gjerne tilbake i tiden. Arild Andersen, Jan Garbarek, Bengt Hallberg og Chick Corea er blant dem. Ved Kåre Grøttum og Erling Wicklund Reprise torsdag kl.11.00

MANDAG 29. april

Kl.10.30: Sånn er livet: Bøker som forandret verden
Hvordan ville du leve livet - hvis du visste det fantes et Helvete? Bli med på en reise gjennom de evige pinsler... i en tid da ingen tvilte på Djevelen.
"Sånn er livet" byr på middelalderens største klassiker Dantes Divina Commedia. Kontakt: Kristin Moksnes

Kl.21.00: Musikk-antikk
Ved Halfdan Bleken.

TIRSDAG 30. april

Kl.14.30: Museum:
Nordnorsk Middelalder på Tromsø Museum, med besøk i konserveringsverkstedet og møte med forskere som arbeider med det nordnorske samfunn fra jernalder til middelalder.
Ved Øyvind Arntsen.

ONSDAG 1. mai
Kl.07.00: Trubadurenes mangfoldige liv og historie
Den første store visebølgen. Ved Alf Cranner

Kl.11.00: Jungeltelegrafen
Spansk middelaldermusikk Reprise lørdag kl.14.00

Kl.14.30: Agenda
Vi sender "Danskekongen tok all makt" et program om det sjokk som gikk over landet da reformasjonen ble innført i 1537 og folket "mistet" Jomfru Maria. Hvordan religiøse og sivile lover ble slått sammen og det ble innført dødsstraff for katolikker.
Det er Henning Laugerud som forteller om sine funn om denne tiden. Han har gått igjennom rettsprotokollene og funnet ut begrunnelser og straffeutmåling for katolsk virksomhet bl.a.
Man kan faktisk si at den første tiden etter reformasjonen var en slags talibansk tid i Norge. Med sterk religiøs undertrykking. Nå hadde ikke prestene utover landabygden alltid like stor autoritet. Det ble forskjellsbehandling selv om reglene var klare nok.
Ved Lisa Strindberg

Kl.16.10: Boktilsynet: Tema middelalder
Reprise: Lørdag kl.7.40

TORSDAG 2. mai

Kl.13.00: P2-akademiet: Bare fosterbarn og æresdrap?
Programmet fokuserer i middelalderuken på barnas kår i norrøn tid. Mytene sier at vikingenes barn gjerne ble satt bort til fosterforeldre, og at de tidlig ble utsatt for vold og blodhevn. Men er det sant? Elsket ikke vikingene barna sine? Hvordan var det å være barn i Norge på 1200-tallet? Borna til vikingane - forsømde eller elska? kaller Else Mundal, professor ved nordisk institutt ved Universitetet i Bergen, sitt foredrag som sendes torsdag 2.mai kl. 13.03 og 21.30, samt lørdag 4.mai kl. 7.03.
Kontakt: Tilman Hartenstein. Reprise torsdag 21.30 og lørdag 07.00


Kl.16.10: Museum : Så "mørkt" var det ikke !
"Den mørke middelalder" er ikke dekkende for det rike kunst- og kulturlivet vi finner i Norge fra 1100-tallet til reformasjonen.
Vi starter for 800 år siden i Bergen med hellenske vers på runer, og dagligdagse doskriblerier på latin. Et utdannelsesnivå som ligger godt over dagens grafitti.
Fra Nidarosdomens stensmeder som kom fra England på 1200-tallet, for å lage en av Europas vakreste katedraler.
Til munkenes som brakte med seg nye blomster og tok seg av de spedalske i Norge.
Og vi avslutter med reformasjonen som blir endelig gjennomført på en bestemt dato og et bestemt sted, med den katolske biskop Mogens i hovedrollen. Ved Hamardomen synker han på kne og sier vale, vale, vale,- farvel. Det er et farvel til middelalderen,- og et brudd som kanskje ble for stort mellom den "moderne tid" og våre røtter.
Kanskje våre forfedre var akkurat som oss ?
Ved Øyvind Arntsen

FREDAG 3. mai

Kl.12.00: Verdt å vite: Pannekake surprise.
Middelalderens verdensbilde - flatt som en pannekake? Uansett: En pannekake har to sider, og Verdt å vite vil vise deg at middelalderens verdensbilde var en spennende røre av nye tankestrømninger. Under overflaten boblet oppfinnsomhet, og både vind- og vannkraft ble temmet av middelalderens ingeniører og de første urverkene tikket seg inn i høymiddelalderen. Middelalderen var ikke bare tid for tikk-tikk og dogmatikk, men også for selvlærte fritenkere. Hva tenkte de? Verdt å vite speiler overraskende lysglimt fra den mørkeste middelalderen. Og vender pannekaka på begge sider.
Ved Arnfinn Christensen

Kl.22.00: Den globale gane: Smaken av korstog
Den Globale Gane smaker på mat som ikke har vært laget på sju hundre år. Ved Per Olav Reinton Reprise: Lørdag kl.16.10

LØRDAG 4. mai

Kl. 10.15: Radiodokumentaren: Den store mannedauden
Hva er den psykologiske virkningen på en befolkning som kollektivt utsettes for en trussel om kollektiv sykdom og død? Dette spørsmålet synes relevant nå, - i en tid da menneskeheten står overfor både terrorisme, resistente bakterier og grusomme virus. Så langt som historien kan spores tilbake, har det eksistert epidemier. Men den uten sammenlikning farligste som har herjet Europa var svartedauen (1347 - 50).
Vi har forsøkt å lage en historisk dokumentar som beskriver den tidens reaksjoner på katastrofen. Hvordan oppfører folk seg under ekstremt mentalt stress?
Hvordan fant vanlige mennesker styrke til å kjempe mot redsel og fortvilelse i en tid da legene var ute av stand til å hjelpe fordi mikrober var et ukjent fenomen for dem?
Menneskene søkte støtte i poesi, i sanger og hymner, i bønn og religiøse seremonier.
I musikk og religiøs tradisjon fant de måter til å uttrykke sine tanker om liv og død, håp og håpløshet, sin livslyst og sin fataliame. Ved Kåre Johan Lund og Nils Heyerdahl

Kl.17.00: Lørdagsbarnetimen
Tema er selvfølgelig middelalder - spesielt egnet for barn!

Kl.22.30: Musikk Tema: Draumkvedet
Programmet, som er NRKs bidrag i den Nordisk/Baltiske serien om Musikk og nasjonale legender, er en gjennomgang av balladen (Ylva Sjaastad), innflytelsen den har hatt i Folkemusikken (Kjetil Bjørgan), Jazz (Erling Wicklund) og moderne kunstmusikk- Arne Nordheim ( Knut Høyland).