Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 24. august 2008 kl 11.03 Gudstjenesten

IMI-kirken, Stavanger

Det blir gudstjeneste fra IMI-kirken i Stavanger. IMI-kirken tilhører Normisjon og er en frittstående minighet innenfor Den norske kirke.

Teksten som pastor Martin Cave preker over, er hentet fra Apostlenes Gjerninger, kapittel 4, versene 5-14 og 18-21.

Tre av salmene er fra "Norsk salmebok" på nummer 295 - Vår Gud, han er så fast en borg, 314 - Løftene kan ikke svikte og nummer 272 - Hellig, hellig, hellig

En av salmene står i "Salmer 97" på nummer 230 - Syng lovsang, hele jorden.

Menighetens musikere og lovsanggruppe deltar – med Bodil Landmark som leder. De synger bl. a. "Så høyt elsket Gud, at han gav", "Jesus, du er virkelig oppstanden"og "Blodet som rant". En musikergruppe fra menigheten spiller.

Det blir intervju med Torbjørn Simonnes og Johannes Vålandsmyr. Møteleder er Irene Cave, og som tekstleser hører vi Marit Mælum Nordal.

Teknisk ansvarlige er Per Ravnaas og Kaj Hjertenes.

Hør gudstjenesten fra IMI-kirken 24.08.08

IMI-kirkens ideologi
IMI-kirken er menighet innen Den norske kirke og tilsluttet Normisjon. IMI-kirken har eksistert i 130 år som Stavanger Indremisjon, før vi den 13. januar 2001 skiftet navn til IMI-kirken. De siste 20 årene har menigheten vært i sterk vekst, og har nå 550 voksne medlemmer i tillegg til drøyt 200 barn og ungdommer.

IMI-kirken er tilsluttet Normisjon. IMI-kirken har eksistert i 130 år som Stavanger Indremisjon, før vi den 13. januar 2001 skiftet navn til IMI-kirken. De siste 20 årene har menigheten vært i sterk vekst, og har nå 550 voksne medlemmer i tillegg til drøyt 200 barn og ungdommer.

Menigheten består av mennesker i alle aldre, men omkring 60% av dem som har et aktivt forhold til IMI-kirken er under 40 år. Dette forsøker vi å avspeile i våre gudstjenester og øvrige aktiviteter.

Visjon
Vår visjon er "Å gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus".

Det betyr at vi vil ta alle mennesker på alvor, anerkjenne deres verdi, og være en menighet som utfører sin tjeneste med kvalitet i alle ledd.

Slik vil vi legge tilrette for at alle kan få et personlig og nært forhold til Jesus Kristus, som er menighetens Herre.

I IMI-kirken vil du møte en menighet som vil realisere sin visjon ved å løfte fram lovprisning, undervisning og forbønn som bærebjelker i arbeidet.

Hensikt
"Vi vil føre mennesker til Jesus Kristus og hans familie, og hjelpe dem til å bli modne kristne og utruste dem til tjeneste i menigheten og samfunnet og til misjon i verden for gjennom alt å ære Guds navn".

Verdier
Guds ord er grunnleggende for rett gudsåpenbaring, frelse, personlig forvandling og rettesnor for livet:

Bønn og tilbedelse er menighetens første prioitet. Meniheten er kalt til å formidle evangeliet på en relevant måte. Menigehet er et autentisk fellesskap. Menigheten skal fortsette Jesu gjerninger i Den Hellige Ånds kraft.

Menigheten er et sted for utrustinger og tjeneste. Kvalitet og kreativitet ærer Gud og tiltrekker/ inspirerer mennesker. Vekst er det naturlige for enkeltmennesker og menighet. Menigheten er kalt til å påvirke vårt samfunn.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra IMI-kirken 24.08.08