Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 5. november 2005 kl 20.10 Profil: Albert Edelfelt - hoffmaler og revolusjonær

En viktig del av Finlands kulturarv

Den finske kunstneren Albert Edelfelt (1854-1905).
Den finske kunstneren Albert Edelfelt (1854-1905).
Kunstneren Albert Edelfelt (1854-1905) virket i en urolig tid i Finlands historie. Han reiste mye rundt i verden, og var en dyktig portrettmaler, like populær i sosieteten i Paris som ved de kongelige og keiserlige hoff. Uten å høre til de store banebrytende kunstnere kom Edelfelt til å bli en sentral skikkelse i sitt lands kunstliv, som formidler av moderne utenlandske strømninger.

Etter tegneundervisning i Helsinki 1869 til 1873, ble han elev ved akademiet i Antwerpen og av Gérome i Paris i 1874-75 og 1877. Her tilbrakte han resten av sitt liv, men med årvisse besøk i Finland. Edelfelt slo igjennom med "Dronning Blanka" i 1877. Neste år fulgte "Hertug Karl ved Klas Flemings lik". Med "Et barns likferd" i 1879 begynte en lang rekke naturalistiske folkelivsskildringer, for en stor del malt i friluft.

Samtidig malte han tallrike skildringer av Pariserlivet, kvinnestudier, interiører, gate- og parkscener. Hans religiøse komposisjoner innledes med "Kristus og Magdalena" i 1890, med motiv fra en finsk folkevise og etter Uhdes forbilde malt i samtidig bondemiljø.

Uttrykk for Albert Edelfelts patriotisme er "Björneborgarnas marsj" i 1892, og fremfor alt illustrasjonene til "Fänrik Ståls segner" (1898-1900). Som portrettmaler vant han internasjonalt ry med "Pasteur i sitt laboratorium".

Finsk dokumentar
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78