Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 9. april 2010 kl 00.20 Film: Shetlandsgjengen

Shetlandsgjengens siste tokt

Den norske filmklassikeren "Shetlandsgjengen" fra 1954 er et enestående dokument om de dramatiske toktene over Nordsjøen under krigen.

Femten av Shetlandsgjengens deltakere, med den legendariske kapteinløytnant Leif Larsen fra Fana ved Bergen i spissen, spiller i filmen sine egne roller fra krigens dager.

Shetlands-Larsen, verdens mest dekorerte sjøoffiser, ledet gruppen som i sine små fiskebåter krysset Nordsjøen i alt 198 ganger. I kamp med den tyske overmakten gikk ti skøyter tapt, og avdelingen hadde 44 falne fram til 1943. Da gikk man over til å bruke moderne, amerikanske subchasere, og siden gikk trafikken med motstandsfolk, våpen, ammunisjon og flyktninger uten tap til frigjøringen.

David Howarth
Filmen er basert på bøkene "Nordsjøbussen" av David Howarth og "Shetlands-Larsen" av Frithjof Sælen. Briten David Howarth ble tilknyttet Shetlandsgjengen i juni 1941 og var nestkommanderende på basen til krigens slutt. Senere skrev han en rekke bøker om den norske motstandskampen, bl.a. "Ni liv" om Jan Baalsrud. For sitt arbeid med filmen om Shetlandsgjengen ble han og den new zealandske regissøren Michael Forlong utnevnt til riddere av St. Olavs orden.

Sjøsyk fotograf
Det er ikke bare skuespillerne i filmen som er autentiske. De fleste scenene er tatt opp på stedene der begivenhetene faktisk skjedde, deriblant på Bremnes og på Torholmen ved Ålesund. Stormscenene er tatt opp i Nordsjøen utenfor Stord, under et uvær som var så ekte at fotografen ble sjøsyk og tok opp en mengde scener uten film i kameraet!
Et av filmens mest dramatiske innslag er striden i 1943 mellom fiskebåten "Bergholm" og tyske fly. Et fly ble rammet, mens skuta ble skutt i filler og mannskapet rodde i flere døgn i en lekk livbåt før de nådde norskekysten.

Overstrømmende mottakelse
Kongefamilien var til stede ved den høytidelige premieren i 1954 der deltakerne ble presentert fra scenen. Filmen fikk en overstrømmende mottakelse av hele den skandinaviske presse, og ble vist for et stort publikum også i Sverige, Danmark og Island. Senere ble den solgt til Ungarn, Tsjekkoslovakia og Kina, og det ble laget en engelsk versjon som ble vist over store deler av den vestlige verden under tittelen "Suicide Mission".
I tillegg til Leif Larsen er Palmar Bjørnøy, Johannes Kalve, William Enoksen, Odd Hansen, Finn Clausen, Gunnar Klausen og Harald Albertsen blant medlemmene i Shetlandsgjengen som vi møter i filmen.

Sendt tidligere.

Norsk spillefilm fra 1954
Produksjon: A/S Nordsjøfilm
Regi: Michael Forlong
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900