Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 18. desember 2007 kl 20.10 Dokumentar: Kampen om sannheten

Svaret svever i det blå?

Svaret svever ikke lenger i det blå, mener mange av deltakerne i klima-debatten. (Foto: CBC Int.)
Svaret svever ikke lenger i det blå, mener mange av deltakerne i klima-debatten. (Foto: CBC Int.)
Svaret svever ikke lenger i det blå, mener mange av deltakerne i klima-debatten. En kanadisk dokumentar viser også hvordan amerikanske oljeselskapers argumentasjon ofte går igjen hos dem som utformer regjeringens politikk i oljespørsmål, både i Canada og USA.

Nylig fastslo en britisk rapport at de stipulerte kostnadene av den globale oppvarmingen kan påføre verdensamfunnet like store tap som begge verdenskrigene og børskrakket i 1929 til sammen.

Mange vitenskapsfolk fortsetter likevel å hevde at klimaendringer, reelle eller ikke, muligens er av det gode. Dokumentaren i "Fakta på lørdag" forsøker å avdekke hvor de har dette fra og hvordan deres argumentasjon er blitt utformet.

Den store fornektelsen
Fornektelsen fra vitenskapelig hold av trusselen fra global oppvarming og klimaendringer stammer, ifølge dokumentaren, fra en gruppe vitenskapsfolk som tidligere var konsulenter for de store, amerikanske tobbakksselskapene. De samme folkene er det som nå mottar store donasjoner fra de største olje- og kullselskapene.

Dokumentaren viser hvordan disse selskapene gir kunstig liv til debatten om hvorvidt global oppvarming er ute av kontroll eller ikke, lenge etter at vitenskapen har funnet at den er det og at dette vil få katastrofale følger.

PR-kampanje
Dokumentaren går Exxon Mobil på klingen, og avslører at selskapet samarbeider med de samme PR-selskapene (som brukte samme taktikk, argumenter og folk) som var hyret av Phillip Morris og RJ Reynolds på 90-tallet for å tildekke sammenhengen mellom sigarettrøyking og kreft.

Exxon Mobil blinket spesielt ut dem som var villige til å utfordre vitenskapsfolk som varslet om atypiske klimaendringer. Dokumentaren viser hvordan selskapet har bygd opp egne fond for dem, for deres organisasjoner og deres forskning.

Kanadisk dokumentar (2007)
Originaltittel: Denial Machine
Produsert av: CBC International Sales
Kontaktperson: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57 ()
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 2