Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 9. mai 2010 kl 09.30 Språkteigen

Språkvirus på Løvebakken

Kvifor elskar mange politikarar orda FOKUS, GREP og I FORHOLD TIL?

- Det er som en epidemi. Den spres via Dagsnytt 18. Symptomene er tre små ord som puttes inn i enhver sammenheng og gjør ellers kurante setninger om til meningsløst babbel. Audun Lysbakken (SV) er hardt rammet.

Dette skreiv kommentator Kjetil Bragli Alstadheim i Dagens Næringsliv etter ein spontanspørjetime der barne-, likestillings- og inkluderingsministeren brukte 'i forhold til' i nesten kvart einaste svar.
Kva har Audun Lysbakken å seie til sitt forsvar?