Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 30. juli 2000 kl 20.25 St. Mikael

St. Mikael (t)


NRK1 søndag 30. juli kl 20.25
St. Mikael (4:12)

Akutten får forsterkninger

Midt oppe i alle pasientene står plutselig Christer Nordlund. Han er ortoped med erfaringer fra saniteten i FN, og nyansatt av sjefsoverlege Lars Wenkman på St. Mikael.

Han blir tatt i mot med åpne armer av resten av personalet, ettersom ekstra bemanning er svært etterlengtet ved akuttavdelingen. Også en ung jente som har falt av hesten setter sin lit til dr. Nordlund. Hun påstår at benet er skadet, men etter hvert viser det seg at det er helt andre saker enn benet som er problemet.
Dr. Cedermark har behandlet en selvmordspasient som etter langt sykeleie har fått livsgnisten tilbake. Det er i alle fall det doktoren tror.

Om serien
St. Mikael er en av de få sykehusene som fortsatt finnes i Stockholm sentrum. De siste 15 årene har sykehusets eksistens blitt truet av politikere, og sykehusets ressurser har kontinuerlig blitt utsatt for nedskjæringer. Akutten er St. Mikaels eneste håp, og et forsøk på å omorganisere og forbedre sykehusverdenen blir satt i gang av politikerne. Går det bra, kan St. Mikaels fremtid være sikret.
Serien om St. Mikael bygger på disse faktaopplysningene. Den forteller historien om menneskene som jobber på Akutten, mennesker som skal ta hånd om ulykkesofre, skuddskader og mishandling. De skal også ta seg av mindre skader som kutt i fingeren, eller rett og slett folk som trenger trøst. De ansatte må prøve å glemme sine egne problemer og alltid la pasientene komme i første rekke. De er leger og sykepleiere som er håndplukket for sin kompetanse, og hver dag og hvert minutt er et spørsmål om liv og død.

Disse utgjør Akutten:
Sjefsoverlege Lars Wenkman (Björn Gedda), overlege Jan Mattsson (Leif Andrée),
kirurg Eva Gunnarsdotter (Åsa Forsblad), undersykepleier Cecilia Ciderius (Rebecka Hemse), narkoselege Jörgen Cedermark (Mats Långbacka), ortoped Yvonne Hallman (Erika Höghede), avdelingsleder Anita Johansson (Chatarina Larsson) og narkosesykepleier Max Sterning (Emil Forselius).

NRK1 søndag kl 20.30

Bilde
1. Narkoselege Jörgen Cedermark (Mats Långbacka) og ortoped Yvonne Hallmann (Erika Höghede) diskuterer Cedermarks selvmordspasient. (Foto: Björn Edergren)
2.. Lars Wenkman (Björn Gedda) har ansatt en ny ortoped på St. Mikael. (Foto: Joakim Strömholm)

En SVT Drama produksjon
I rollene: Björn Gedda, Chatarina Larsson, Emil Forselius, Erika Höghede, Mats Långbacka, Rebecka Hemse, Åsa Forsblad og Leif Andrée.
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Sabine Hammari, tlf 23 04 99 18.