Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 17. mars 2010 kl 22.30 Kaldt kappløp: Rovdriften

Utfordring for verdens viktigste matfat

Det arktiske hav er et vakkert, men også truet hav. (Foto: Nordisk Film A/S)
Det arktiske hav er et vakkert, men også truet hav. (Foto: Nordisk Film A/S)
I et av verdens viktigste fiskeområder, det arktiske hav, har kappløpet etter enorme naturressurser startet. Fiskedød, oljesøl og global oppvarming truer verdens mest sårbare økosystem. I takt med at isen smelter fristes mange til rovdrift i Arktis . Et hav hvor fisken har forsvunnet før - vil det gjenta seg?

I programmet "Rovdriften" får vi vite at klimaendringer og en fremtidig økt petroleumsvirksomhet vil kunne endre dagens fiske og fangst. Dette vil skape nye spenninger i den skjøre forvaltningen i nord. Hvilke utfordringer står vi egentlig overfor, og hvordan vil dette påvirke dagens fiske? Vil nasjonene klare å samarbeide?

Det har tidligere vært en rovdrift i Arktis som har satt spor for evigheten. Selv med enkle fangsmetoder ble hvalen og torsken borte. Nå smelter isen, avanserte trålere, verdens oljeselskaper og digre supertankere har satt kurs mot nord. Kappløpet har for alvor startet.

Men samtidig er også kunnskapen bedre. Vil vi denne gangen ta vare på dette sårbare området, eller vil smelting av isen føre oss inn i en ny rovdrift med uante konsekvenser?

Om serien
Den norske serien i fire deler, "Kaldt kappløp", viser at global mangel på olje og gass, mat og andre ressurser gjør Arktis til et av de viktigste og mest eksplosive områdene på kloden.

Serien undersøker nærmere de mange og ulmende konflikter rundt en stadig varmere Nordpol. Flere advarer nå mot det akselererende politiske, teknologiske og militære kappløpet. De frykter Arktis vil bli en ny slagmark.

Serien inneholder også en rekke nyheter fra den kalde krigens arkiver, og avslører hvor kalde en rekke av konfliktene mellom landene har vært - og tildels fortsatt er. Den nye ishavsimperialismen og konfliktlinjene følger i påfallende grad gamle mønstre og fronter. Det viser også hvilke enorme og uavklarte grensespørsmål området har, både når det gjelder rettighetene til de rike gassforekomstene og hvem som styrer hvilke land- og havområder.


Norsk dokumentarserie fra 2008
Produksjon: Nordisk Film A/S
Prosjektleder i NRK:Morten Møller Warmedal, 23 04 89 44/ 90164642
Kontaktadresse for presse: Presse tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice tlf 815 65 900 Publikumssevice