Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 23. august 2006 kl 19.30 Perspektiv: Oljepengene - en naturkatastrofe

Penger på bok…

Oljepengene – til glede og besvær (Foto: Scanpix)
Oljepengene – til glede og besvær (Foto: Scanpix)
Bruker vi oljeformuen nå, går det ad undas! Og rører vi den ikke – ja, hvem vinner på det? Perspektiv setter et historisk søkelys på det svarte gullet som kom strømmende opp fra den norske havbunnen, og forandret norsk politikk for lang tid framover.

Vårt beste forsvar mot konsekvensene av oljemilliardutblåsningen er foreløpig å skjerme det norske samfunnet mot pengestrømmen. Pengene skal spares i utlandet, og kalles et pensjonsfond for kommende generasjoner. Men hvordan skal vi forklare dette når vi allerede har så mange uløste oppgaver, og når nasjonen har ettusenfemhundretusenmillioner –
15 00 000 000 000 kroner "på bok"?

Det synes å være en nærmest håpløs pedagogisk oppgave. Økonomene innkalles til høring. Noen mener vi både bør og kan bruke pengene "slik", men ikke "sånn". Andre mener det omvendte. For å holde seg selv i nakken laget politikerne en såkalt "handlingsregel" som selv ikke de makter å overholde. Oljepengene som flommer inn, har skapt politisk hurlumhei med uante konsekvenser.

Hvem var da den rette til å ta politikerne "i skole"? Jo, NRKs slugger av en programleder, Kjell Arnljot Wig. I 1970 møttes politikerne i debattprogrammet "Åpen post", og programlederen formante debattantene å skjerpe seg når det gjaldt politisk krisehåndtering.

Arkivprogram fra Perspektiv-redaksjonen, NRK Fakta
Programansvarlig: Ebbe Ording, tlf: 92 41 70 51
Prosjektleder: Harald Reitan, tlf: 41 47 60 60
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, info@nrk.no, tlf: 815 65 900