Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 30. desember 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Meldal kirke, Sør-Trøndelag

Meldal, Sør-Trøndelag

Meldal kirke (Meldal menighet).
Meldal kirke (Meldal menighet).
Gudstjeneste fra Meldal kirke, Sør-Trøndelag.
Søndag etter jul: Joh. 1, 16-18.


Sokneprest Thor Aas.
Organist Gretha Loe.
Norsk salmebok: 45 v 1, 7-8. 57. 18 v 1-3. 51. 56.

Meldal songlag - dir. Hilde Kristin Bøgh.
Meldal jentekor - dir. Gretha Loe.

Sverre Lo spiller baryton til preludiet og postludiet og til noen salmer, og tekstlesere er Erik T. Loe og Berit Blokkum.

Salmene er i samme rekkefølge
Mitt hjerte alltid vanker
Kim, alle klokker
Underlege ting å sjå
Å du heilage
Deilig er jorden

Thor Aas (privat bilde).
Thor Aas (privat bilde).
Meldal songlag synger "Det hev ei rose sprunge".

Meldal jentekor synger "En stjerne lyser" og "Fadervår".

Som preludium hører vi en ledsagesats til "Mitt hjerte alltid vanker" av Tor Strand. Som postludium hører vi "En herrdag i höjden" av Sven Österberg.

Hør gudstjenetssen fra Meldal kirke 30. desember 2007.

Om kirken
Meldal kirke fra 1651 brant ned til grunnen 16. juni 1981. Ny kirke ble bygd på samme sted som den gamle, og sto ferdig i 1988.

Etter en opphetet diskusjon i bygda om kirka skulle være en moderne arbeidskirke, eller en kopi av den gamle, ble det avgjort å bygge en kopi.

Stort prestegjeld ble delt
Fra gammelt av var Meldal kirke fra 1651 også kirke for gruvefolket på Løkken Verk. Da Orkla Grube Aktiebolag ble etablert i 1904, og folkemengden økte sterkt på Løkken Verk, økte også behovet for en egen kirke på stedet.

Veien til Meldal var lang - særlig for dem som ikke hadde hesteskyss.


LENKER
  • Hør gudstjenetssen fra Meldal kirke 30. desember 2007.