Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 19. november 2000 kl 22.30 Gud og kvarmann: Samtalar om tru og liv

Kirke der folket er


- Kirken må slippe til folk som lever backstage, sier Torill Hansen Kongsbakk. I kveld er hun gjest hos Arild Sondre Sekse i den femte utgaven av samtaleprogammet
"Gud og kvarmann".

De siste 12 årene har hun arbeidet for å skape en møteplass i ett av Bergens kjøpesentre for folk som føler seg fremmed i Kirken. Dette har gitt henne et nytt syn på hvem som er sterke og svake, troende og ikke-troende i vårt samfunn.

Torill Hansen er daglig leder på Sesam, som er et diakonalt
arbeid i Kirkens bymisjon. Ved å drive bymisjon i et kjøpesenter, prøver hun å skape en kirke der folket er. For henne var det spennende å få være med på å etablere noe nytt. Å få lov til å slippe alle fasitsvarene som hun opplever at kirken har.

Deltakelse i hverdagen
- Vi vil gjøre noe med hovedstasjonene i et menneskeliv og retter vårt tilbud særlig mot foreldre og barn, folk med psykiske plager og funksjonshemninger og eldre, sier Torill som mener at det er viktig å få delta i det hverdagslige behov.

Torill Hansen vokste ikke opp i et tradisjonelt kristent hjem, men lærte tidlig å ha en viss sunn kritikk mot Kirken.

- Jeg har alltid hatt stor rettferdighetssans, og følte at det ikke alltid var så stort samsvar mellom liv og lære i kirken.
Gjennom årene har jeg lært meg at en ikke skal dømme et menneske ut ifra det en er på utsiden, men se på dets indre kvaliteter, fastslår Torill Hansen.

Om serien
Fra det nydelige, rustikke "Galleri Nygaten 7" i Bergen inviterer programleder Arild Sondre Sekse til en samtale om tro og liv. I seks programmer i høst møter vi interessante personer med erfaringer og meningers mot om dette temaet.

- Vi har lagt vekt på å invitere forskjellige samtale-partnere som tror på Gud, og som har en kirkelig tilhørighet, sier Arild Sondre Sekse. Han synes galleriet er en fantastisk ramme som gir et "eksistensielt" preg på programmet. I hvert program kan vi også glede oss over vakker musikk og sang.

Egenprodusert samtaleserie i seks deler fra NRK
Hordaland
Lars Chr. Wallace
Programleder: Arild Sondre Sekse
Prosjektleder: Ole Bjørn Kringstad
E-post:gudogkvarmann@nrk.no
Pressekontakt: Anna-Marie Normann , tlf. 23 04 78 53

Bilde
Torill Hansen er gjest hos Arild Sonde Sekse i kveldens utgave av samtaleprogrammet "Gud og kvarmann". (Foto: Marit Hommedal).


LENKER
  • Gud og kvarmann