Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 20. juni 2007 kl 20.25 Når søvn blir en fiende

Venter i 15 år på søvndiagnose

Anita Velsvik har narkolepsi. (Foto: NRK)
Anita Velsvik har narkolepsi. (Foto: NRK)
Nyere undersøkelser viser at personer med den spesielle søvnsykdommen narkolepsi i gjennomsnitt venter i 15 år før de får riktig diagnose. Svært mange av disse har opplevd å bli feildiagnostisert eller å få problemene bagatellisert i helsevesenet.

I denne ukas Faktor møter vi Anita Velsvik fra Arendal som gikk et halvt liv før hun ble tatt på alvor. Hele barndommen prøvde hun å skjule sykdommen, og først som 38-åring fikk hun diagnose og medisiner. Sykdommen innebærer at hun er konstant trøtt selv om hun sover som andre. Anita får nemlig aldri den viktige dype søvnen. Vi møter også Gard Eirik (13) fra Oslo som i motsetning til Anita fikk diagnosen tidlig og i dag får god hjelp.

– Kunnskapen om narkolepsi er i Norge skremmende dårlig, sier en av Norges fremste eksperter, dr. Per Egil Hesla. Undersøkelser viser at personer med narkolepsi ofte blir misforstått og mistenkt for være uopplagte, sløve eller umotiverte. Kjennskapen til sykdommen er dårlig både i skole, helsevesen og samfunnet for øvrig.

Store mørketall
I Norge finnes trolig omkring 2000 mennesker med narkolepsi, men bare 400 som har fått diagnose og hjelp. Mørketallene er med andre ord store. En undersøkelse viser at det går 15 år fra en oppdager de første symptomene til personer med sykdommen får riktig diagnose.

Narkolepsi er en nevrologisk søvnsykdom som kjennetegnes av ukontrollerbar søvnighet på dagtid. Diagnosen gir seg alvorlige utslag i form av søvnanfall, konstant trøtthet, ekstreme mareritt og annet. Det antas at sykdommen rammer ca. én av 2000 mennesker av begge kjønn. Det er nå funnet frem til gode behandlingsmåter og opplegg i skole og utdanning som kan gjøre livet for personer med narkolepsi betydelig bedre. Det er viktig at disse tiltakene kommer tidlig i gang, før problemene og tilleggsvanskene blir for store.


Norsk dokumentar (2007)
Produsert av: Communicare
Produsent: Sveinung Wiig Andersen
Pressekontakt: Ida Linchausen, tlf 23 04 98 41/402 00 211
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no