Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 12. juni 1999 kl 19.25 Hjørundfjorden - fager fjord mellom farlege fjell

Hjørundfjorden - fager fjord mellom farl

NRK2 lørdag 12. juni kl 19.25
Hjørundfjorden - fager fjord mellom farlige fjell

Naturen gir - naturen tar

Landets vakreste fjord er Hjørundfjorden på Sunnmøre blitt kalt. Vakrest og farligst. Få steder i vårt rasutsatte land går det oftere snøskred enn i de stupbratte fjellsidene langs Hjørundfjorden.
Det vet folket som slo seg ned på disse strendene under fonnefjell, de som tok opp kampen mot nådeløse naturkrefter og som mer enn én gang tapte kampen. Det er nok å minne om skredulykkene på slutten av 60-tallet og i begynnelsen av 70-tallet.
I 1968 ble bygda Rise i Bondalen langt under storskredet, og tre mennesker omkom. Noen år senere omkom sju mennesker i fonnulykken ved Molaupen litt lengre ute i fjorden.
Men om naturen kan være nådeløs, er den også grøderik. Og det er naturen folk i Hjørundfjorden til alle tider har levd av. I fjellsiden beiter geiteflokken, og i de bratte bakkene henter bonden inn f"r til dyra for vinteren. Men de er tungdrevet disse gårdene. Fremdeles finnes det dem som slår halve gården med ljå fordi bakkene er for bratte til motoriserte redskaper. Noen ruller til og med f"ret ned i høymeiser der slåttemarka er som brattest.

Tiltrekker turister
Til denne fjorden og disse fjellene har turistene funnet veien i hopetall i mer enn hundre år. Noen kom med cruisebåter og lot seg frakte med hest og kjerre eller i åpen bil gjennom den trange Norangsdalen. Andre klatret til topps på de mange omkringliggende tindene. Noen trivdes best ved bredden av Bondalselva, en av de mest fiskerike lakseelvene inntil for noen år siden.
I kveldens program - som tidligere er sendt i Ut i naturen - møter vi fjellvandreren, laksedronningen, slåttekaren, en enslig bonde på en avsidesliggende gård som alle lever i og av den vakre, men også til tider farlige naturen.

NRK2 lørdag kl 19.25
Tidligere sendt NRK1 26.10.95

Naturprogram fra NRK Møre og Romsdal
Ved Oddgeir Bruaset
Tidligere sendt i Ut i naturen 26.10.95
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41