Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. september 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Grågås til besvær

Grågås til besvær

Veterinær Steinar Garstad fra Leka i Nord-Trøndelag (Foto: Tormod Aune)
Veterinær Steinar Garstad fra Leka i Nord-Trøndelag (Foto: Tormod Aune)
Menn kan sysle med så meget, noe som kan gi konene grå hår av fortvilelse. Eksempelvis finnes både ”fotballenker”, ”lakseenker” og ”spillemannsenker”. Men hvem har hørt om ”grågåsenker” før?

På Leka i Nord-Trøndelag fortviler i alle fall Marianne Hagen når det våres og grågåsplogen pløyer seg tilbake fra Spania. Samboeren, veterinæren Steinar Garstad, kom tidlig i kontakt med feltpionerene i den norske grågåsforskningen. Og mens kystbønder pusser haglen og forbanner grågåsa som den pest og den plage fuglen er for åkerens nye skudd, feirer Garstad våren i kamuflasjedress og med kikkertlinsene sikkert festet om sitt mangeårige beundrings-objekt.

Livslangt forhold
- Jeg blir aldri lei av å studere adferden til gåsa. Vi lever i et sesongbetinget, men likevel livslangt forhold, bedyrer Steinar Garstad, som med uttalelsen utløser en ilter tirade fra kjøkkenet. For Marianne mener blant mye annet, at det årvisst langt på veg klikker for mannen når ”fjærkreet” tar til å kvekke ute på åkerlandet.

Med styrke og stor innlevelse beskriver hun en syklus på først et par uker, der samboeren ikke opptrer helt tilregnelig. Siden normaliseres visstnok væremåten noe, men Leka-paret lever uansett i en form for unntakstilstand hele sommeren. Først når Mariannes gråspraglede rivaler og rivalinner letter, former plog og brøyter seg ny veg bort fra snø og vinterland, faller også samlivets små og store gjøremål tilbake i sine riktige folder, der ute i Nord-Trøndelags øyland.

Kjerneområde
Steinar nikker – og motsier ikke sin bedre halvdel med så mye som et ”pøh”. Et øyeblikk farges muligens minen av et bekymret drag, som like brått svinner ved den tankes innsmett – at Leka faktisk ligger som et innbydende smørøye når gåseflokkene kommer nordover på trekk.

Veterinæren bor midt i grågåsas kjerneområde - med Vega, Dønna og alle de andre Helgelandsøyene nordover opp mot Lofoten, og med Trøndelag- og Møre-kystens herligheter nedover mot sør. Årvisst oppsøker anslagsvis 40.000 grågjess kyst-Norge i mars – april, mens høstbestanden gjerne anslås til om lag 70.000 individer, før fuglene stryker av landet i august og september.

Prestisje
- Grågåsa kommer med våren og reiser med sommeren, filosoferer Garstad, og minnes at interessen for arten ble vakt alt i tidlige gutteår. Kanskje fordi det gjerne heftet en smule mystikk med disse dagene, da plogen med de store fuglene seilte inn på sørøstens vårpastell av dis og skodde og fylte milde vårkvelder med fjernt kakkel ute fra skjæra.

Grågåsa gav egg til den som var kar om å finne reirene, og det ble samlet inn og renset dun til dynefyll. Foruten den matauk som jakten gav, fanget også enkelte inn gåsunger for å ha ”tamgås” til slakt når julen stundet til. I det hele tatt hadde grågåsa sin bestemte rolle i den gamle kystkulturen, og så vár som denne fuglen er – heftet det betydelig prestisje ved de karene som årvisst utmerket seg ved å overliste gåsa både på jakt og under eggleting, minnes Steinar Garstad.

Forskning
På slutten av 60-tallet kom Garstad i kontakt med det norske forskningsmiljøet og skaffet seg ringmerkingslisens i 1971. Siden har veterinæren vært en av forskernes lokale støttespillere i arbeidet med å få frem data om trekkmønster, jakttider og om hva som er forsvarlig beskatning av stammen. Internasjonalt oppfattes også merkingsarbeidet som viktig, da det gir beslutningsdata for å verne om rasteplassene gåsa er avhengige av på trekket sørover i Europa.

Unike opptak
NRK Nord-Trøndelag har fulgt Steinar Garstad ute i felten over flere år, og har også filmet grågåsa på trekk i Las Marismas, Spania.

- Vi ser fram til å dele unike opptak med seerne, sier producer Tormod Aune, som også lover at programmet skal gi Marianne Hagen frustrasjonsutløsning over hekketidens mer besværlige samlivssider.

Egenprodusert naturprogram fra NRK Nord-Trøndelag
Ved: Tormod Aune
Redaksjonssjef Harald Reitan
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 343 04 78 53


Bilder
1. Veterinær Steinar Garstad fra Leka i Nord-Trøndelag (Foto: Tormod Aune)

2. Steinar Garstad og sjarken – et velkjent syn for den delen av grågåsstammen, som hekker ved Leka i Nord-Trøndelag. (Foto: Tormod Aune)

3. Veterinær Steinar Garstad under arbeid med å merke grågås. (Foto: Tormod Aune)