Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 24. desember 1998 kl 19.50 Ut i naturen: Når sola snur

Ut i naturen: Når sola snur (ttv)


NRK1 julaften torsdag 24. desember kl 19.50
Ut i naturen: Når sola snur

Stemninger ved vintersolverv
På primstaven er vintersolverv avmerket med ei sol. Det viser at vintersolverv fra gammelt av har vært en viktig merkedag. Årets korteste dag, som i år faller på den 22. desember, ble i førkristen tid feiret som en solfest. For nå går vi mot lysere tider. Julaften kan vi nyte stemningsbilder fra det ganske land i Ut i naturen.
Hans Christian Alsvik gav fem naturfotografer i oppdrag å lage en stemningsrapport rundt vintersolverv fra sitt ståsted. Det ble fem personlige billedbrev fra Finnskogen, Hardangervidda, Romsdalskysten, Namdalen og Bodø. Avsenderne er Jørn Nordli, Arvid Aga, Per Jarle Heggdalsvik, Aina Bye og Knut Rindal.

\"Solsnu\"
Ved vintersolverv står sola lavest på himmelen på den nordlige halvkule. 22. desember - noen år 21. desember - er døgnet med årets lengste natt og korteste dag. Vintersolverv faller i tid sammen med vår julefeiring. I kristen tid ble julaften en minnefest for Jesu fødsel. Vår julefeiring har imidlertid røtter i en eldgammel fest omkring vintersolhvervet for å ønske sola velkommen tilbake, for å blidgjøre mørkemaktene og for å få god vekst og grøde i det kommende år.
Før hadde folk spesielle forestillinger om \"solsnu\". Man trodde blant annet at alt som var fast ville løsne i det øyeblikket sola snudde. Dyr som stod fast i fjellet kunne plutselig komme løs. Ting kunne også forandre seg. En bøtte vann kunne bli til vin og så til vann igjen. Folk trodde at sola stod stille et øyeblikk før den snudde. Derfor var det strengt forbudt å gjøre arbeid hvor noe gikk rundt, som for eksempel å spinne.

Ut mot havet
For naturfotografen Per Jarle Heggdalsvik ved NRK Møre og Romsdal oppleves det spesielle lyset rundt vintersolverv som svært vakkert. Han tar oss med ut til øya Ona på Romsdalskysten der det automatiserte fyret sender sine lysglimt ut i nattemørket til glede og nytte for de sjøfarende. I grålysningen går vi ned til havna i det tidligere så travle fiskeværet. Her gjør den 77 år gamle Anders Bjørnerem seg klar for å dra ut og pilke torsk. Mens natten blir til dag glir båten stille over vannet. I det fjerne kan vi se en lysstripe. Det er sola som er i ferd med å krype over horisonten. Det bærer bud om lysere tider.
I de dype skoger
Kontrastene er store i dette spesielle Ut i naturen- programmet på julaften. Vi skal høyt til fjells, langt mot nord, ut på havet og inn i de dype skoger. Naturfotografen Jørn Nordli, NRK Hedmark, har en forkjærlighet for de østnorske skogene. Den lave vintersola forgyller de snøtunge grantrærne og gir en julekortstemning. Men hvordan har skogens dyr og fugler det i denne aller mørkeste tiden på året? Jørn Nordli har fanget inn elgen som beiter på furubar, rypa som
forsyner seg av bjørkeknopper og flaggspetten som henter ekstraforsyninger fra fuglebrettet.
Han har også filmet sangsvaner som holder til i Renaelva. Kraftstasjonen slipper ut varmtvann som gir en råk i isen. Hit kommer også ender og andre fugler som ikke er helt vanlige i innlandsstrøk.
Ved vintersolverv kan en begynne å se fram til lengre dager og kortere netter. Naturen som har gått på sparebluss, begynner så smått å forberede seg på en ny vår.
NRK1 torsdag kl 19.50

Bilde
På primstaven er vintersolverv avmerket som ei sol, viser Hans Christian Alsvik. (NRK-foto: Anne Liv Ekroll)

Bilde (elektronisk via NTB, Data-tv/Internett)
Fyret på Ona sender kaster sine lyskjegler ut over det nattsvarte havet. Men snart gryr en ny dag. (Foto: Svein Roger Ivarsen)

Naturprogram fra NRK Fjernsynet, Allmennavdelingen
Programansvarlig: Hans Christian Alsvik
Pressekontakt: Anne- Marie Astad, tlf 23 04v 98 41