Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 19. mai 1999 kl 22.30 Hubroen kommer tilbake

Hubroen kommer tilbake (t)


NRK2 onsdag 19. mai kl 22.30
Hubroen kommer tilbake

Hubroens hjelpere

På 1970-tallet var hubroen utrydningstruet i Sverige. Men ildsjeler har nå i over 20 år arbeidet for å etablere en stabil stamme i landet, og de ser ut til å lykkes. SVTs Göran Emerius har møtt noen av dem som har ansvar for tilsyn og mating av ett eller flere hubropar.
\"Bergkongen\" ble hubroen kalt på folkemunne i Sverige. Før kunne en nemlig høre hubroens rop fra stupbratte fjellvegger hvor den hekket. Men så ble den rammet av forgiftninger, farlige kraftlinjer, økt trafikk og miljøforandringer. På 1970-tallet var hubroen - eller berguven som den kalles i Sverige - nesten utryddet. Et prosjekt på vestkysten, Berguv Sydvast, tok i bruk en avlsmetode for å få tilbake hubroen.
Det store, nesten hubrofrie Norrland fikk en oppfølger i stiftelsen Berguv Nord som nylig fylte 20 år. SVTs Göran Emerius har møtt mennesker som på et ideelt grunnlag deltar i prosjektet som hubro- oppfostrere. De har ansvar for tilsyn og mating av ett eller flere hubropar året rundt, og er nøkkelpersoner i stiftelsens arbeid.
Miljøet har forandret seg dramatisk i Norrland gjennom et omfattende skogbruk, noe som i sin tur har forringet livsbetingelsene både for hubroen og dens byttedyr. Men etter 20 års innsats av en gruppe ildsjeler har man i alle fall fått en mer stabil hubrostamme i Nord-Sverige.

NRK2 onsdag kl 22.30

Svensk naturdokumentar fra SVT
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41