Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 11. oktober 1999 kl 19.30 Innblikk: Livshjelp nær livets grense

Innblikk: Livshjelp nær livets grense


NRK2 mandag 11. oktober kl 19.30
Innblikk (1:12): Livshjelp nær livets grense

Møteplass for reflekterte samtaler

NRK2 starter i høst en stor samtaleserie i 12 deler der profilerte programledere fra radio og fjernsyn intervjuer personer de mener kan gi viktige perspektiver og innspill til samfunnsdebatten. Gjennom dialog og diskusjon skal \"Innblikk\" gi kunnskap, innsikt, refleksjon og være en møteplass for ulike syn og vurderinger.
Rammen rundt det hele er Universitetsbiblioteket i Oslo, og en del av grunnlaget for samtalene er en kronikk som blir lagt ut på Internett.
- Vi sitter ofte med interessante temaer vi ikke får brukt i korte nyhetsinnslag eller debattprogrammer. \"Innblikk\" gir mulighet til en mer utdypende samtale om tema fra forskjellige samfunnsområder. Disse kan variere fra skolepolitikk, litteratur og genforskning til teknologi og miljøpolitikk, opplyser redaktør for serien, Audgunn Oltedal, som understreker at det ikke er lagt opp til noen \"krangleform\" på samtalene.
Programledere i høst er i tillegg til Oltedal, Christian Borch, Tomm Kristiansen, Arild Hagen, Gunnar Grøndahl og Guro Tarjem. Christian Borch legger ikke skjul på at han er svært begeistret for serien. - I vår tabloidverden taes det ikke hensyn til at den reflekterte seer ønsker å være med på et resonnement som fullføres til bunns. \"Innblikk\" gjenreiser utvilsomt den reflekterte samtaleformen i fjernsynet, fastslår Borch.

Livshjelp nær livets grense
I det første programmet har Audgunn Oltedal invitert oversykepleier Marie Aakre og professor dr.med. Peter F. Hjort til en samtale om \"Livshjelp nær livets grense\".
Aakre er oversykepleier og spesialist i kreftsykepleie ved Regionsykehuset i Trondheim. Som leder for hospiceavdelingen er hun opptatt av å bedre livskvaliteten til døende pasienter. I januar la hun og professor Stein Kaasa fram NOU-rapporten \"Livshjelp, behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende\".
Også Peter Hjort (75) har gjennom sin lange legepraksis, både som sykehuslege og som lege på sykehjem, engasjert seg sterkt i temaet. I alle år har han vært opptatt av hele mennesket, ikke bare pasientens sykdom.
Vi har vært flinke til å sette fokus på livets start, blant annet med forskning og hjelp til prematur fødsel, men sykepleieren og legen mener at omsorgen for uhelbredelig syke har vært forsømt og må trappes kraftig opp. Vår kultur har gjort døden til et ikketema. Men dødsprosessen, selv om den er vond, er også en del av livets drama, som må gjenerobres. Det er viktig å synliggjøre døden og sorgen som en del av det normale menneskeliv.

Omsorg og utdanning
I programmet får vi høre hvordan helsevesenet bør møte mennesker som legene har gitt opp å behandle. Hvordan gi livet mening og innhold her og nå?
Søkelyset vil også bli satt på helseutdanningen. I dag er lege- og sykepleierutdanningen basert på behandling og omsorg for mennesker som skal blir friske. Men hvordan gi nærhet, trygghet og omsorg til mennesker det ikke er noe håp for - mennesker som er i livets sluttfase og som frykter døden?

NRK2 mandag kl 19.30

Bilde (Via Scanpix/Internett)
1. Prosjektleder Gerd Inger Polden (t.v.), programlederne Christian Borch og Audgunn Oltedal ser på \"Innblikk\" som en møteplass for den reflekterte samtale. (Foto: Scanpix)

2. I lærde omgivelser samtaler programleder Audgunn Oltedal, oversykepleier Marie Aakre og professor dr.med. Peter Hjort om livshjelp nær livets grense. (Foto: Scanpix).

Egenprodusert samtaleserie i 12 deler
Redaktør: Audgunn Oltedal
Prosjektleder: Gerd Inger Polden
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123