Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. mars 2005 kl 19.30 Ut i naturen: Giftmord i nord

Snikende polardød

Måkene har tradisjonelt vært fuglefjellets herskere, men nå er noe galt i Arktis (Foto: Odd Kindberg)
Måkene har tradisjonelt vært fuglefjellets herskere, men nå er noe galt i Arktis (Foto: Odd Kindberg)
På Bjørnøya ligger det hver sommer livløse polarmåker rundt de store fuglefjellene. Bør det bekymre oss at glupske, griske måker dør?

Vanligvis kretser måkene rundt sjøfuglkoloniene på utkikk etter egg og unger de kan hakke i hjel og gafle i seg. De er fuglefjellets herskere.

Men noe er galt i Arktis. Herskerne er blitt ofre. Ut i naturens Trond Berg ser nærmere på saken.

Brutalt
På Bjørnøya fins en av verdens største sjøfuglkolonier. Millioner av lomvi og krykkje henter mat fra det rike Barentshavet. Småfisk og plankton i tonnevis blir høstet av svermene med sjøfugl. Og polarmåkene høster av fuglene.

Det ser brutalt ut når måkene angriper forsvarsløse fugleunger og sluker dem hele, men i våre dager spiser man ikke sjøfugl ustraffet.

Svalbard
Odd Kindberg jobbet en gang på Bjørnøya, og ble fullstendig forelsket i svalbardnaturen. Særlig banker hjertet hans for de arktiske fuglene, de som lever på grensen av det fysisk mulige i et barskt klima. I motsetning til mange andre som synes måker er usympatiske, ekle fugler, er Odd oppriktig glad i de hvite fuglene.

Sist sommer besøkte han Bjørnøya igjen. Han ble ikke glad da han fant døde polarmåker her og der.

Gift i næringskjeden
Det viser seg at de mange polarmåkene som kreperer hver sommer, er fulle av gift, særlig organiske miljøgifter som PCB. Fenomenet er kjent fra forskning på isbjørn.

Utslipp i vann føres med havstrømmer nordover, og smådyr og planteplankton får i seg litt av det. Fisk spiser smådyra, og blir i sin tur spist av større fisk.

For hvert ledd øker giftkonsentrasjonen. Når sel og sjøfugl spiser fisk, hoper stoffene seg opp i deres kropper. Og sel og fugl blir spist, det er det isbjørn og polarmåker som gjør. De bærer på farlige mengder PCB i fettvevet sitt.

Når polarmåkene på Bjørnøya dør av det, bør varselklokkene begynne å ringe, mener forsker Hallvard Strøm. Han studerer sjøfugl på Bjørnøya, og er bekymret.

Fugl forgifter fisk
På Bjørnøya fins også ferskvannsfisk. I noen av de mange vann og sjøer på øya lever det storvokst, flott røye. Guttorm Christensen studerer røye, og må konstatere at også den er full av giftstoffer. Grunnen er at sjøfugl har stoffene i seg fra sin næring i havet. Og når de kommer på land for å hekke, rengjøre fjærdrakten eller ganske enkelt hvile, etterlater de seg store mengder fuglemøkk. Den blir skylt ut i små og store vann på øya, og havner til slutt i ferskvannsfisken.

For Odd Kindberg blir besøket på Bjørnøya en tvetydig opplevelse; På den ene siden gjensyn med den storslagne arktiske naturen, på den andre siden en påminnelse om hva vi gjør med kloden vår.

Egenprodusert naturdokumentar fra Naturredaksjonen Program riks Hordaland
Programansvarlig: Trond Berg, tlf: 95 17 72 98
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30
Kontakt ang. sjøfugl på Bjørnøya: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt, tlf: 93 2458 68
Kontakt ang. røye på Bjørnøya: Guttorm Christensen, Akvaplan-niva, tlf: 77 75 03 00
Kontakt glad i Bjørnøya: Odd Kindberg, tlf: 97 50 01 55
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
Vises også i Nett-TV.