Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 9. september 2002 kl 21.30 Dok1: Dok1: Status Jorden

Jorden på vektskålen

David Attenborough gjør opp status for livet på Jorden. (Foto: BBC)
David Attenborough gjør opp status for livet på Jorden. (Foto: BBC)
Biologene spår at om 100 år vil halvparten av alle artene som lever på Jorden i dag, være utryddet. Hva gjør vi galt? spør David Attenborough i andre del av BBC-serien “Status Jorden”.

For 65 millioner år siden inntraff en miljøkatastrofe som ikke bare utslettet dinosaurene, men også halvparten av den tidens arter. Forutsatt at vi fortsetter å forbruke Jordens ressurser på dagens nivå, samtidig som befolkningstilveksten øker, kan vi komme til å forårsake noe lignende, men i løpet av et mye kortere tidsrom.

- Utryddelsen av Jordens arter er begynt å skje med en hastighet som ligger fra hundre til tusen ganger over den vi kjenner fra tiden før mennesket oppsto, hevder den kjente amerikanske biologen Edward Wilson i serien Status Jorden.

I kveldens program undersøker David Attenborough hvilke menneskelige aktiviteter som er mest ødeleggende – bl.a. overproduksjon på bekostning av naturen, ødeleggelsen av mange slags typer fauna og forurensning.

Livets Bok
Den verdenskjente zoloogen og fysikeren Sir Robert May, professor ved Imperial College i London og ved universitet i Oxford, deltar også i sendingen med sin kunnskap om forandringer i Jordens økosystemer: - Vår tid er bokstavlig talt den beste og verste av tider fordi vi begynner nå faktisk å se skriften i Livets Bok. Dermed har vi muligheten til å forstå hva en god tilretteleggelse av livet på Jorden egentlig er. Vi kan også se bort fra det vi vet, og i stedet fortsette å produsere mer av alt det vi tror vi har bruk for.

Om serien
- I nesten 50 år har jeg reist rundt og dokumentert livet til dyr og planter. Hva som er blitt mer og mer klart, er at vi mennesker har utviklet en unik evne til å forandre våre naturlige omgivelser i en grad som utrydder hele arter og faunaer, sier Attenborough.

Stemmer dette, er livet på Jorden inne i en kritisk fase. Tegnene er mange. Hvor vi enn vender oss, synes Jordens tilstand å være forrykket: de store ødeleggelsene av regnskogen, drivhuseffekten, utryddelsen av tallrike arter, havet som stiger, tiltagende tørke...

Innkjøpt naturprogramserie fra BBC Worldwide
Original tittel: State of the Planet
Programleder: David Attenborough
Producer: Rupert Barrington
Produsent: BBC/Discovery
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57