Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 28. november 2002 kl 17.10 Perspektiv: Kampen om strandsonen

Stadig mer intens

Gjerder er en av flere typer stengsler man kan møte på i strandsonen. Mange slike gjerder er ulovlig oppført (Foto: Per Nyhus)
Gjerder er en av flere typer stengsler man kan møte på i strandsonen. Mange slike gjerder er ulovlig oppført (Foto: Per Nyhus)
- Kampen om strandsonen er ikke av ny dato. Kampen er blitt mer intens de siste åra. Slik innleder programlederen John Skien denne utgaven av ”Perspektiv”.

Dagens ”Perspektiv” bygger i stor grad på programmet ”Strandsonen – knapp ressurs for de få?” Det ble produsert av NRK Sørlandet til ”Norge rundt” i 1995. I tillegg blir det utdrag fra andre programmer hvor det er strandsoneproblematikk langs Oslofjorden som belyses. Vi får videre se hvordan elever på Sæbø ungdomsskole på Sunnmøre undersøker og registrerer inngrep i strandlinja.

Til slutt står dagens situasjon i Sandnes i Rogaland i fokus. Kommunen ønsker å gjøre større deler av strandsonen tilgjengelig for allmennheten. Representanter for hytteeierne og utvalg for byutvikling gir uttrykk for sine syn på denne vanskelige saken. Hvordan konflikten vil finne sin løsning, er ikke godt å si. – Den som lever får se, sier John Skien i sin sluttkommentar.

Egenprodusert arkivprogram fra Faktaavdelingen
Programleder i dette programmet: John Skien
Prosjektleder: Sissel Helle Birkelund
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83