Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 22. januar 2002 kl 22.00 Brennpunkt: Brennpunkt: Det store millionrøveriet

Det store millionrøveriet

Henrik Thommessen har hatt feriested på Åkerøya i 37 år. Foto:NRK
Henrik Thommessen har hatt feriested på Åkerøya i 37 år. Foto:NRK
Kyststripen Blindleia i Lillesand kommune kalles også Millionleia på grunn av alle millionærene som holder til her om sommeren – og fordi prisene er så skyhøye at vanlige folk ikke har råd til verken å kjøpe eller arve eiendommer.

Midt i denne ferieidyllen ligger Åkerøya. Øya er bilfri, med typiske hvite sørlandshus og flotte strender. Bare 14 familier bor fast her hele året. For dem er det innført boplikt. Det er det ikke for de 100 feriestedene på øya.

Boplikten skulle hindre oppkjøp av flotte eiendommer til feriesteder i Lillesand kommune. Og den skulle sørge for at det ble mennesker i husene og lys i vinduene, også i vintermånedene. Øyene i kommunen, bortsett fra altså Åkerøya, ble unntatt.

Fiendtlig stemning
For ti år siden demonstrerte de alle for at det skulle være boplikt også her. Men det angrer flere av dem på i dag, og i dag er øya delt i to leire, for og imot boplikten. Stemningen er blitt fiendtlig mellom dem.

Samtidig har fattige Lillesand kommune overlatt dem helt til seg selv, uten vanlige kommunale tjenester. De har ikke offentlig kommunikasjon. De må selv bringe søppel til land, og sørge for brøyting på de små, bilfrie veiene.

Etter hvert har det blitt tungvint for øyboerne. Det finnes kun en båtskyss for barn i barneskolen. Ungdommene på Åkerøya er ukependlere, og øyboerne er avhenging av egen båt for å komme til og fra jobb.

Men boplikten har ikke hindret oppkjøp, for det er måter å omgå boplikten på, særlig hvis du har god råd. Kommunene har også gjort mange unntak fra boplikten. Det har irritert de fastboende som må følge reglene.

Ola Mæle
På Åkerøya bor blant andre millionæren Ola Mæle. I tillegg til en stor ferieeiendom eier Mæle et lite gårdsbruk med boplikt. Han har gjort som mange andre millionærer som kjøper bopliktige hus på Sørlandet. Han har leid seg en sørlending som oppfyller kravet om at det skal bo folk i husene. For Ola Mæle har plass nok.

Forskjellig verdi
Samtidig stiger prisene på ferieeiendommer i dette attraktive området. Men den er lav på bopliktige eiendommer. Dette har ført til misunnelse blant dem som er fastboende. Naboeiendommer som ytre sett kan se like ut, har helt forskjellig verdi. De eiendommene som kan omsettes fritt til feiesteder, går for tosifrede millionbeløp. De bopliktige husene på Åkerøya betales med en tiendepart. Dermed taper de fastboende millioner på sine eiendommer hvis de skal selge. Mange mener at boplikten dermed er et kommunalt millionrøveri, fordi den fratar familier den viktigste verdien de sitter på, nemlig den eiendommen de bor i.

I tillegg er boplikten i Lillesand kommune ekstra streng. Den sier at barn ikke kan arve bopliktige hus, uten selv å måtte bo. Dermed har kommunen også redusert barnas arv.

Det er grunn til å stille spørsmål om boplikten har virket på den måten den var tenkt. Den har ikke klart å hindre folk med penger i å kjøpe opp eiendommer på Sørlandet. Samtidig har den blitt en tvangstrøye for mange fastboende, og den har redusert verdien på eiendommen de sitter på.

NRK fakta
Egenprodusert dokumentar
Programansvarlig: Wenche Lie Giæver, NRK, Brennpunkt tlf. 23 04 71 19 / 950 75 043
Redaktør: Per Anders Johansen
Pressekontakt: Magne Hansen, 23 04 90 00

Bilder
1. Henrik Thommessen har hatt feriested på Åkerøya i 37 år. (Foto: NRK)
2. Paul Werring og Marit Syvertsen er fastboende på Åkerøya. (Foto: NRK)
3. Aslaug Vinje og mannen har bodd fast på Åkerøya i over tre år. (Foto: NRK)