Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 31. januar 2002 kl 19.30 Schrödingers katt

Norsk befruktningshjelp i Amman

Hvert år blir det laget omtrent 1300 prøverørsbarn ved Farha Hospital i Amman. Det er like mange som i hele Norge til sammen. Nå skal en helt ny metode prøves ut ved sykehuset, og det ved hjelp av norske og danske forskere. På sikt får også norske kvinner nytte av den nye metoden som blir kalt IVM.

Vanligvis må kvinner som skal ha prøverørsbarn, gå i gjennom en omfattende hormonbehandling før befruktning. Denne hormonbehandlingen kan være svært belastende for kvinnen og føre til alvorlige bivirkninger. I tillegg koster behandling mellom 20 og 50 000 kroner.

Aktuell for norske kvinner
- Vi mener kvinnene kan slippe de store hormondosene med den nye metoden, sier Arne Sunde som er professor ved St.Olavs Hospital i Trondheim.

Han er nordmannen som sammen med de danske forskerne, tilknyttet Universitetet i København, har utviklet den nye IVM -metoden (in vitro maturation).

Metoden er svært aktuell for norske kvinner, både fordi bivirkningene blir færre og også fordi kostnadene blir lavere. Fra og med nyttår gikk Stortinget inn for at norske par selv skal betale det en kunstig befruktning koster. Tidligere har staten dekket en del av utgiftene.

Arabiske kvinner først
Metoden er også særlig aktuell for de arabiske kvinnene som nå skal prøve den ut først.

- Mange av de arabiske kvinnen har en ubalanse i hormonene som gjør at de er særlig utsatt for bivirkninger av hormonbehandlingen. Denne hormonubalansen ligger trolig i genene og kan for eksempel være et resultat av magert beduin-kosthold gjennom flere generasjoner. Når kvinnene så går over til et mer vestlig og kanskje fetere kosthold slik som de senere generasjoner har gjort, så oppstår denne ubalansen, forklarer Sunde.

Farha Hospital i Amman Jordan er et av verdens største sykehus for kunstig befruktning. Hit kommer par fra hele verden for å få hjelp til å få barn. Sykehuset er også hovedsenter for par fra Saudi-Arabia, og i en kultur der det er svært viktig å få egne etterkommere, er man villig til å betale høye summer for å få barn.

- Farha Hospital er svært troverdig i forskingssammenheng, de har mange pasienter, høy standard på medisinsk utstyr og stab, og de driver svært effektivt, sier Sunde. - Det er noen av årsakene til at vi har valgt å prøve ut den nye IVM metoden der. Dersom vi skulle ha prøvd ut metoden i Norge, er volumet såpass lite at det kanskje ville ha tatt flere år å få gjennomført det som vi nå bare bruker måneder på i Jordan.

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Molvær
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no
Pressekontakt Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36