Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 torsdag 5. april 2007 kl 11.03 Høytidsgudstjeneste fra Heimdal kirke, Trondheim

Radiogudstjenesten

Hilde Anette Løvenskiold Kvam (foto: NRK / Helge Helgheim).
Hilde Anette Løvenskiold Kvam (foto: NRK / Helge Helgheim).
Gudstjeneste fra Heimdal kirke, Trondheim.
Skjærtorsdag: Matt. 26, 17-29.
Sokneprest Hilde Anette Løvenskiold Kvam.
Kantor Bjørn Borge.
Heimdal kirkekor.
Norsk salmebok: 141. 918. 640. 138. 146. 143. 128.

Det er salmene O Jesus, som har elsket meg
Se Guds lam, som bærer verdens synd
Velsignet legem såret
til Lammets måltid får vi gå
Såkorn som dør i jorden
Jesu disipler, la oss sammen minnes
Se, vi går opp til Jereusalem

Hør gudstjenesten fra Heimdal kirke 5/5 (Skjærtorsdag)

Om kirken
Heimdal kirke ligger på Heimdal om lag en mils vei sør for Trondheim sentrum. Det er en arbeidskirke - fylt av liv både hverdag og helg - med aktiviteter av ulikt slag. For småbarn og barnefamilier, skoleungdom og voksne.

Alle ansatte er "til for innbyggerne" som bor i menigheten. Dette blir gjort gjennom aktiviteter som barnekor, kirkekor, bønnesamlinger og ulike tema-kvelder.

Heimdal kirke er et sted for dem som ønsker å treffe andre, for mennesker som søker stillhet og ettertanke, for dem som søker utfordringer for tanke og liv og for dem som søker Gud.

Fra menighetens hjemmeside.LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Heimdal kirke 5/5 (Skjærtorsdag)