Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 15. november 2005 kl 19.30 Ut i naturen: Ute på kanten av landet

Planter og trær på fyrøyene

Rød jonsokblom på Holmengrå fyr, sannsynligvis den meste øde beliggenheten av et fyr mellom Stad og Svenskegrensen (Foto: NRK)
Rød jonsokblom på Holmengrå fyr, sannsynligvis den meste øde beliggenheten av et fyr mellom Stad og Svenskegrensen (Foto: NRK)
Langs hele kysten vår ligger fyrøyene. Disse øyene var en gang bebodd, men i dag ligger de som forlatte grønne oaser i et grått og karrig kystlandskap. Fyrbotanikken er nemlig et helt spesielt naturfenomen. Her har folk plantet prydplanter, nytteplanter og dyrket mange ville planter. Dag Lindebjerg tar seerne med på en tur til fyrøyene.

Alle fyrøyene er nå avfolket, og planter og trær må klare seg selv. Det betyr at mange planter dør og forsvinner. Andre klarer det tøffe klimaet og lever videre. De aller barskeste blir ville planter, naturaliseres og blir etter hvert en naturlig del av kystnaturen.

300 års kulturhistorie
Siden fyrøyene har vært befolket i forskjellige perioder de siste 300 årene, finnes mange varianter av botanisk utvikling, noe som flere botanikere har fattet interesse for. Ut i naturen blir med botanikerne på skattejakt på fyrøyene. En skattejakt som avslører mange botaniske perler, og en jakt som viser hvordan kystlandskapet er i ferd med å forandres.

På noen fyrøyer er fugler og dyr i ferd med å ta øyene tilbake etter at menneskene er reist. Her blir det ofte overgjødsling av jorden, som gir grobunn for enkelte planter til å dominere fyrlandskapet. Slik vil fyrøyene fremstå som et enestående naturdokument etter denne 300 år gamle kulturhistorien.

Egenprodusert naturdokumentar fra Program riks, Hordaland
Programleder: Dag Lindebjerg, tlf: 95 15 22 78
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78

Vises også Nett-TV