Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 23. mars 2003 kl 22.45 Migrapolis

I fyr og flamme

De er unge, og de er brennende opptatt av å hjelpe andre – Mohamed hjelper ungdom med å få tro på seg selv, Said organiserer aktiviteter for somaliere og Camilla støtter homofile som har det vanskelig.

Mohamed Ahssain er ungdomssekretær i LO og synes at han er privilegert. Han får arbeide med ungdomsspørsmål i en organisasjon med stor innflytelse. Men han bruker fritiden til ungdomsarbeid i tillegg – han er spesielt opptatt av å gi ungdom troen på seg selv gjennom musikkaktiviteter og dans, og for to år siden fikk han Ildsjelprisen for dette arbeidet.

Engasjementet er ikke tilfeldig. Som yngre hadde han selv store problemer, levde mer eller mindre på gata og var i ferd med å melde seg ut av samfunnet. Men han fikk hjelp i tide, voksne ga ham tillit og mulighet til å gjøre noe positivt for andre. - Det ble redningen for meg, forteller Mohamed.

Det gjør meg glad
Said Farah avtjener sin siviltjeneste i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD. Han er også blant dem som bruker mesteparten av fritiden til å være på full fart i andres tjeneste helt frivillig. Said er opptatt av somaliernes vanskelige situasjon i Norge og har tro på at aktiviteter, samarbeid og sammenkomster er veien å gå for å bedre situasjonen. I tillegg har han tro på sitt eget organisasjonstalent. - Men først og fremst gjør det meg veldig glad å gjøre noe for andre somaliere, forteller Said.

Det er urettferdig
Camilla Constanse Strøm brenner for homofil ungdom. Hun mener at det fortsatt er altfor vanskelig for unge mennesker å komme ut av skapet og at det stadig er mange fordommer de må kjempe mot. I tillegg er det også juridisk diskriminering av homofile.

Camilla er opprinnelig fra Trondheim. I dag holder hun til i Oslo og er leder av ungdomsgruppa i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring. Hun sitter ved kontakttelefonen og arbeider ved organisasjonens ungdomskafé. Hun liker å se og snakke direkte med de menneskene hun hjelper. Selv har hun hatt det lett fordi hun har tolerant familie og forståelsesfulle venner, forteller hun. - Det er en menneskerett for homofile å bli oppfattet som like verdifulle som alle andre, sier Camilla.

Egenprodusert flerkulturelt magasin
Prosjektleder Marianne Mikkelsen
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83