Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 mandag 10. september 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"UHU-historier" (1:5)

av de Gyngende Seismologer.

I et gammelt hus bor det noen
spøkelser. Et av dem heter Polter.
Han passer på alle spøkelsene som
bor der, og tar imot nye spøkelser
som kommer. Spøkelseshuset er
nemlig siste stoppested før Hermetica,
alle spøkelsers paradis. Men for å
komme til Hermetica må de utføre
et oppdrag...

Fortalt av Rune Hekkelstrand.

Tidligere sendt i 2004.