Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 16. september 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Stavanger Baptistkirke

Radiogudstjenesten

Pastor Bjørn Egeland (foto: Stavanger Baptistmenighet).
Pastor Bjørn Egeland (foto: Stavanger Baptistmenighet).
Gudstjeneste fra Stavanger Baptistkirke.
16. s. e. pinse: Matt. 6, 24-34.
Preken pastor Bjørn Egeland.
Piano Roar Myrvang.
Norsk salmebok: 333. 492.
Koret Chingruppen, solister Myint Myint og Per Svendsen.
Møteleder Kristin Aasheim Krunenes.

Fellessalmene er: Hvilken venn vi har i Jesus (333), Herren skal stride for dere, Salige visshet (492) og O, store Gud, når jeg i undring aner.

Ekumenisk gudstjeneste i regi av Norges Kristne Råd.
Fokus på flyktningesituasjonen i Burma.

Hør ekumenisk gudstjeneste fra Stavanger baptistkirke 16/9.

Menighetshistorie
Historien til baptistene i Stavanger starter en god stund før menigheten ble stiftet i juni 1913.

Siden 1860-tallet Vi vet der var en håndfull baptister i byen allerede på 1860-tallet. En av de første baptist-predikantene besøkte byen i 1867 og møtte kristne fra mange hold. Møtene fant sted i kvekernes møtested - bare noen kvartaler fra der Baptistkirken ligger idag.

Kamp for religionsfrihet
Helt siden midt på 1800-tallet var det mulig for kristne også innen vår del av den kristne tradisjon, å oppholde seg og arbeide i Norge, uten å bli utsatt for forfølgelse på linje med den som rammet kvekere og haugianere noe tidligere. Deres arbeid ble rammet av Konventikkel-plakaten, som gjorde det ulovlig å ha religiøse sammenkomster uten statlig kontroll.

Etter hvert måtte religions-vesenet eller den embedsstyrte statskirke likevel gi slipp på full kontroll, og tillate større frihet, selv om diskriminering, ensretting og kamp for tros- og samvittighets-frihet, fortsatt er hete tema i dagens debatt nå ved årtusenskiftet.

Menighet og by
Den norsktalende del av menigheten består i stor grad av familier med barn og ungdommer. Dette setter også sitt preg på arbeidet. Samtidig er det et konstant mål å "søke byens beste", et mål som henger nøye sammen med viljen til å la det kristne fellesskap vokse både i vår menighet og på tvers av våre konfesjonelle skillelinjer.

Det er utfra vår enhet som kristne, at budskapet blir troverdig. Vi kan altså ikke bare uttrykke "egen" tro, for den er en integrert del av den felles tro, som deles med alle kristne.

Åpen og internasjonal by
Stavanger har alltid vært en by med åpen adgang til resten av verden. Byens historie er også nært knyttet til etableringen av organisert kristenliv for tusen år siden.

Baptistenes historie i Europa har røtter tilbake til middelalder og reformasjonstid. De første baptister i Stavanger var sannsynligvis danske, tyske eller britiske.


LENKER
  • Hør ekumenisk gudstjeneste fra Stavanger baptistkirke 16/9.