Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 13. desember 1999 kl 19.25 Innblikk: Hva er en nordmann?

Innblikk: Hva er en nordmann?


NRK2 mandag 13. desember kl 19.25
Innblikk (10:11): Hva er en nordmann?

Den norske identiteten

Hva er en nordmann? Programleder Gunnar Grøndahl inviterer professor ved Institutt for kulturstudier, Bjarne Hodne, og professor i sosialantropologi, Odd Are Berkaak, til det nye Universitetsbiblioteket i Oslo for å svare blant annet på dette spørsmålet.
- Vi står overfor en nokså dramatisk endring i norsk kulturhistorie, sier Odd Are Berkaak, når han sammenligner den norske identiteten som ble skapt under nasjonsbyggingen i forrige århundre med dagens urbane nordmenn.
I forrige århundre ble Norge som nasjon til. Det var viktig å finne fram til kjennetegn som skilte nordmenn fra dansker og svensker, og som legitimerte dannelsen av den nye nasjonen. Nordmenn var annerledes. Til det å være \"norsk\" valgte man derfor ut bestemte kjennetegn, eget språk, felles historie, folkemusikken, bondegårdens tradisjoner, egne bunader osv.
På nasjonale høytidsdager er denne tradisjonen fortsatt svært synlig. Men ellers er det en helt annen kultur som preger oss til daglig. Hvor sterk er den nasjonale, norske identiteten i dag? Kan norskheten overleve, eller er det nasjonale \"rommet\" blitt for trangt for oss, i møtet med andre kulturer og med den såkalte \"globaliseringen\"? Hvis vi trenger en ny identitet på tvers av den nasjonale, hvordan kan den i så fall skapes?
Professorene Bjarne Hodne og Odd Are Berkaak svarer.

Om serien
NRK2 startet 11. oktober en stor samtaleserie i 11 deler der profilerte programledere fra radio og fjernsyn intervjuer personer de mener kan gi viktige perspektiver og innspill til samfunnsdebatten. Gjennom dialog og diskusjon skal \"Innblikk\" gi kunnskap, innsikt, refleksjon og være en møteplass for ulike syn og vurderinger.
Rammen rundt det hele er Universitetsbiblioteket i Oslo, og en del av grunnlaget for samtalene er en kronikk som blir lagt ut på Internett.
- Vi sitter ofte med interessante temaer vi ikke får brukt i korte nyhetsinnslag eller debattprogrammer. \"Innblikk\" gir mulighet til en mer utdypende samtale om tema fra forskjellige samfunnsområder. Disse kan variere fra skolepolitikk, litteratur og genforskning til teknologi og miljøpolitikk, opplyser redaktør for serien, Audgunn Oltedal, som understreker at det ikke er lagt opp til noen \"krangleform\" på samtalene.

NRK2 mandag kl 19.25

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Gunnar Grøndahl er programleder for kveldens utgave av \"Innblikk\". (Foto: Ole Kaland).

Redaktør: Audgunn Oltedal
Programleder i kveld: Gunnar Grøndahl
Prosjektleder: Gerd Inger Polden
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123