Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 19. september 2009 kl 20.00 Kulturdokumentar: Sverre Udnæs - dramatiker for vår tid

– Han ga oss et sjelsliv

Da Sverre Udnæs døde i 1982, bare 43 år gammel, mistet vi en av våre mest begavede dramatikere. (NRK-foto)
Da Sverre Udnæs døde i 1982, bare 43 år gammel, mistet vi en av våre mest begavede dramatikere. (NRK-foto)
– I Sverre Udnæs’ dramatikk hadde skikkelsene alltid et sjelsliv. Det ga oss skuespillere et rom å være i hvor vi kunne bruke vår egen sårbarhet, hjelpeløshet og ensomhet.

Dette går igjen i mange av uttalelsene til skuespillerne som medvirker i dette dokumentar¬programmet om Sverre Udnæs, en av våre mest særpregede og produktive dramatikere. Med en utrettelig intensitet utforsket han det vanskelige samspillet mellom mennesker.

På 60- og 70-tallet skrev og instruerte han for tv, film, radio og scene. Han døde i 1982, bare 43 år gammel.

Jan Erik Vold
Jan Erik Vold har skrevet flere bøker om Sverre Udnæs, og det er også Vold som intervjuer de medvirkende i dette programmet. I tillegg får vi høre lydopptak med Sverre Udnæs selv. Dette er private opptak gjort av Jan Erik Vold.

I programmet møter vi blant andre Jannik Bonnevie, Jon Eikemo, Wenche Foss, Alfred Janson, Egil Monn-Iversen, Svein Scharffenberg, Kari Simonsen, Monna Tandberg og Harald Heide Steen jr.

Gode venner og kolleger
Harald Heide Steen jr. forteller om vennskapet med Sverre fra guttedagene. De var også senere sammen i det militære, og det var Harald som skaffet Sverre jobb i fjernsynet på 60-tallet. Han begynte som inspisient i Underholdnings-avdelingen. Senere fikk han lage egne programmer, og daværende underholdningssjef Erik Diesen husker godt Sverres noe uforståelige symbolbruk, men også Sverre Udnæs som den humoristiske, folkelige underholder.

Fornyer av norsk film
Egil Monn-Iversen så på Sverre Udnæs som mannen som skulle fornye norsk film og bringe den fram internasjonalt.
– Men han rakk bare å lage to, "Fru Inger til Østraat" og "Øyeblikket". Hva kunne ikke ha skjedd hvis han hadde fått lage ti, sier Monn-Iversen.

Sverre Udnæs har ellers æren for å ha brakt filmspråket inn i Fjernsynsteatret. Han var sterkt påvirket av fransk film, og nærbilder og håndholdt kamera var viktige virkemidler.

I sine senere produksjoner valgte han imidlertid en roligere, hverdagslig stil som vi får eksempler på i klipp fra blant annet "Visittid", "Aske" og "Den store leiegården", forestillinger fra Fjernsynsteatrets repertoar på 70-tallet.


Egen produsert av Jan Erik Vold, Torstein Vegheim og Hanne Hoel.

Programmet er sendt tidligere