Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 7. september 2000 kl 17.40 Verden 2000: Globalisering

Verden 2000: Globalisering (t)

NRK2 torsdag 7. september kl 17.40
Verden 2000


Overgangen til et nytt århundre har tradisjonelt har vekket både katastrofeangst og de mest overstadige fremtdsvisjoner. Serien \"Verden 2000\", som er produsert av NRKs Undervisningsavdeling i samarbeid med BBC, ser på vår klodes tilstand ved begynnelsen på et nytt årtusen.

Serien består av ti programmer som gir et overblikk over de viktige spørsmål som verdenssamfunnet står overfor. Gjennom eksempler fra hele verden vises vår klodes mangfold. Levende bilder, animasjon og grafiske framstillinger benyttes for å fokusere på globale likheter og kontraster, på trusler og nyvinninger.

Hvert av programmene reiser viktige spørsmål i den hensikt å vekke debatt og få unge mennesker til å tenke over sin egen tid og framtid. Målet er å stimulere til bevisstgjøring og ansvarsfølelse for vår sårbare planet.

Et av temaene er vår tids kulturelle og økonomiske globalisering og den gjensidige avhengighet dette fører til landene imellom. Et program handler om global handel, internasjonale handelsavtaler, multinasjonale selskaper, gjeld og økonomiske støtteordninger. Vi ser på hvordan ny teknologi endrer sysselsettingsmulighetene i verden, og andre temaer er byutvikling, befolkningsvekst, landbruk, tilgangen på vann og økosystemer.

NRK2 torsdag kl 17.40

Samproduksjon mellom NRK Undervisning og BBC
Fag/emne: Samfunnsfag (8. - 10. klasse og videregående)
Kommentar: Rolf Riktor
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 (helene.amlie@nrk.no)