Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 24. april 2003 kl 17.15 Perspektiv: Fridtjof Nansen - polarforsker og humanist

Polarforsker og humanist

Fridtjof Nansen (Ill.: Odd Nansen)
Fridtjof Nansen (Ill.: Odd Nansen)
Fridtjof Nansen er en av de store heltene i vår historie. Det skrives fortsatt bøker om hans liv og bragder. Hvorfor er Fridtjof Nansen en mann som stadig opptar folk – over 70 år etter sin død?

Vera Kvaal og Per Egil Hegge, som har skrevet bok om Nansen, tar seerne med til Polhøgda, Fridtjof Nansens hjem, hvor de snakker om Nansens humanitære arbeid. Fridtjof Nansens Institutt holder i dag til på Polhøgda.

Polarforskeren
Fridtjof Nansen utførte store bragder i polarområdene, gikk på ski over Grønland, overvintret blant eskimoer og reiste lenger nord enn noen til da hadde vært. Han forsket på havstrømmer, og fant opp instrumenter som har vært brukt fram til i dag. Dette opptok første del av hans liv.

Humanisten
Nansen brukte siste del av sitt liv til å arbeide for sultrammede, krigsfanger og flyktninger. Etter første verdenskrig og fram til han døde i 1930, var han opptatt av mennesker i nød. Folkeforbundet, som var en forløper for FN, ba Nansen utrede problemet med krigsfanger etter krigen. Det var rundt 500 000 hjemløse krigsfanger etter krigen. Men Fridtjof Nansen utredet ikke, han begynte å sende dem hjem. Det var begynnelsen på hans store humanitære innsats som han fikk Nobels fredspris for i 1922.

Han arbeidet også med å hjelpe sultrammede i Russland, og greske, tyrkiske og armenske flyktninger. Programmet viser en del sterke scener fra denne menneskelige katastrofen. Fridtjof Nansen huskes fortsatt i Armenia. Takknemlige armenere legger hvert år ned blomster på hans grav på Polhøgda.

Egenprodusert faktaprogram fra Perspektiv-redaksjonen
Programansvarlig Solveig Helvik
Prosjektleder Sissel Helle Birkelund
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83