Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 3. september 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Hyllest til høyfjellet

Kari Toft er programleder for magasinutgaven av
Kari Toft er programleder for magasinutgaven av "Ut i naturen". Arild Hagen tar seg av konkurransen (NRK-foto: Ole Kaland)
I høstens første magasinutgave av ”Ut i naturen” slår vi følge med leder av Den norske turistforening, Øystein Dahle, til hans favorittfjell. Sammen med Dahle og programleder Kari Toft opplever vi det store perspektivet, og deler hans opplevelse av høyfjellet. I ”Fjellenes år” er det naturlig å spørre hva fjellene betyr, både for oss mennesker og som en viktig del av naturen.

Hvordan kan den norske fjellheimen best bevares og oppleves? Bør ferdselen kanaliseres i faste ruter, eller kan massiv, konsentrert fjellturisme true noen av de flotteste fjellområdene i framtiden? Hva med fjellenes stillhet, til ettertanke fjernt fra hverdagens stress og mas? Kan fjellturismen gi økt bevissthet om fjellenes betydning, og derved også styrke vernet av unike naturverdier?

Programmet handler ikke bare om storheten og mektigheten i fjellnaturen, vi får også innblikk i hvordan ulike livsformer sameksisterer i rytmer som påvirker hverandre, med toppår og bunnår. Høyfjellets rytmer har reist mange spørsmål om sammenhengen mellom ulike arter. Hva er sammenhengen mellom lemen og rovfugler eller ugler? Og hvordan svinger rypebestanden i forhold til de andre syklene?

Lav og trolldom
Fjellene gir grunnlag for mange forskjellige opplevelser – også i form av det helt nære. Laven, som langsomt brer seg som et levende belegg på steinene, er litt av en pioner. Den går helt til topps, og er en svært hardfør livsform. Lav er egentlig en dobbeltorganisme, et samliv til felles beste mellom sopp og alge. Den kan leve i en årrekke, og gi geologene et inntrykk av hvor lenge det er siden en isbre trakk seg tilbake og blottla steinene. Laven er også en verdifull miljøindikator ved økende luftforurensning.

Litt trolldom og hekseri fra norsk natur blir det også. I konkurransen beviser programleder Kari Toft at hun ikke er noen heks, men kollega Arild Hagen tar for sikkerhets skyld fram heksekruttet. Var det noen som trodde at naturen ikke har ”oppfunnet kruttet”, er det bare å følge med på kveldens utgave av ”Ut i naturen”.

Egenprodusert naturprogram fra Faktaavdelingen
Programleder Kari Toft
Prosjektleder Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83