Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 8. januar 2008 kl 20.10 Why Democracy?: Vi ser dere

Demokrati som folkebevegelse

Demokratiseringen av Egypt er i gang. (Foto: Steps International)
Demokratiseringen av Egypt er i gang. (Foto: Steps International)
Tre egyptiske kvinner tar skjeen i egen hånd for å utvikle og styrke demokratiet i et land som gradvis har endret seg i udemokratisk retning.

I sin tale til nasjonen i 2005 pekte president George W. Bush på Egypt som et land som vil bane vei for demokrati i Midtøsten.

Årsaken til dette var tre kvinner som ikke lenger orket å være passive tilskuere til at Egypt var i ferd med å gjennomgå dramatiske endringer. De startet en kampanje for å øke den egyptiske befolkningens bevisstheten om hva demokrati dreier seg om. Kampanjen kalte de Shayfeen.com; ordet "shayfeen" betyr "vi ser deg".

Mennesket selv er instrumentet
Kvinnenes påstand var at det bare er befolkningen selv som kan få endringer til å skje, og de hadde som formål å informere om hva det kreves for å bygge de mest grunnleggende pilarer i et demokrati: et krav om vesentlige menneskerettigheter, talefrihet og et fritt og uavhengig rettsapparat.

Denne filmen følger oppturer og nedturer i løpet av det første året kampanjen ble lansert og viser hvilken rolle vanlige mennesker kan spille for å skape og trygge demokratiet.

Egyptisk dokumentar (2007)
Regi: Leila Menjou og Sherief Elkatsha
Kontaktperson: Brit Henschien, tlf 986 35 556
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no